lappegård-Jostein
Photo: Kristian L. Forsberg

Flag icon Flag icon

Jostein Lappegård

Department of Clinical Medicine

Job description:

PhD student, K.G.Jebsen Thrombosis Research and Expertise Center (TREC)
Research interests

Clinical epidemiology and risk factors for cardiovascular disease

CV

Education

2017          Medical degree          University of Tromsø, The arctic university of Norway  

Awards and distinctions

Young Investigator Award ISTH 2015 (International Society of Thrombosis and Haemostasis)

Publications in CRIStin


  • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Skjelbakken, Tove; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Brox, Jan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with future risk of incident stroke: The Tromsø Study. Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 115 (1). ISSN 0340-6245.s 126 - 134.s doi: 10.1160/TH15-03-0234.

  • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Skjelbakken, Tove; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with incident venous thromboembolism (VTE) and case-fatality after VTE in a general population. Thrombosis and Haemostasis 2015; Volum 113 (1). ISSN 0340-6245.s 193 - 200.s doi: 10.1160/TH14-04-0335.

  • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Skjelbakken, Tove; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of red cell distribution width on future risk of cancer and all-cause mortality among cancer patients – the Tromsø Study. Haematologica 2015; Volum 100 (10). ISSN 0390-6078.s e387 - e389.s doi: 10.3324/haematol.2015.129601.

  • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Vik, Anders; Skjelbakken, Tove; Brox, Jan; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width and carotid atherosclerosis progression: The tromsø study. Thrombosis and Haemostasis 2015; Volum 113 (3). ISSN 0340-6245.s 649 - 654.s doi: 10.1160/TH14-07-0606.

  • Skjelbakken, Tove; Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Barrett-Connor, Elizabeth; Brox, Jan; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with incident myocardial infarction in a general population: The tromsø study. Journal of the American Heart Association 2014; Volum 3:e001109 (4). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.114.001109.

  • Lappegård, Jostein; Meknas, Dana. Nytt medikament gir bedre kontroll på blødninger ved bruk av blodfortynnende medisin. (fulltekst) 2017.

  • Lappegård, Jostein. Røde blodceller gir info om risiko for hjerneslag. (fulltekst) 2015.

  • Lappegård, Jostein. Gir høyt kolesterol hos unge økt risiko for hjertesykdom senere i livet?. (fulltekst) 2015.

  • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve. En annerledes høst. (fulltekst) 2015.

  • Skip to main content