Lone Smelror_Arctic Biodiscovery Centre.jpg

Flag icon Flag icon
Project Manager

Lone Smelror

Administrative coordinator/ project manager
Research, Education and Communication Section, Faculty of Science and Technology

Job description:

Project manager /Administrative Coordinator for CAGE
Publications in CRIStin


  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (fulltekst) 2017.