Ludvig B Rinde.jpg

Flag icon Flag icon

Ludvig Balteskard Rinde

Department of Clinical Medicine

Job description:

MD-PhD student at K.G. Jebsen Thrombosis Research and Expertise Center (TREC)
Research interests

Clinical epidemiology

Risk factors of venous thromboembolism and cardiovascular diseases

Awards and distinctions

Young Investigator Award ISTH 2016 (International Society of Thrombosis and Haemostasis)

Publications in CRIStin


 • Lind, Caroline; Småbrekke, Birgit; Rinde, Ludvig Balteskard; Hindberg, Kristian; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Arntzen, Kjell Arne; Njølstad, Inger; Lijfering, Willem M.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of Venous Thromboembolism on the Formation and Progression of Carotid Atherosclerosis: The Tromsø Study. Georg Thieme Verlag KG 2017. ISSN 2512-9465.s doi: 10.1055/s-0037-1603983.

 • Småbrekke, Birgit; Rinde, Ludvig Balteskard; Mathisen Hald, Erin; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas; Lijfering, Willem M.. Repeated measurements of carotid atherosclerosis and future risk of venous thromboembolism: the Tromsø Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2017; Volum 15. ISSN 1538-7933.s 2344 - 2351.s doi: 10.1111/jth.13858.

 • Rinde, Ludvig Balteskard; Småbrekke, Birgit; Mathisen Hald, Erin; Brodin, Ellen Elisabeth; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Brækkan, Sigrid Kufaas; Vik, Anders; Hansen, John-Bjarne. Myocardial infarction and future risk of cancer in the general population?the Troms? Study. European Journal of Epidemiology 2017; Volum 32. ISSN 0393-2990.s 193 - 201.s doi: 10.1007/s10654-017-0231-5.

 • Rinde, Ludvig Balteskard; Småbrekke, Birgit; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Hald, Erin Mathiesen; Wilsgaard, Tom; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Ischemic Stroke and Risk of Venous Thromboembolism in the General Population: The Tromsø Study. Journal of the American Heart Association 2016; Volum 5 (11). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.116.004311.

 • Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Hindberg, Kristian; Hald, Erin Mathiesen; Vik, Anders; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Atherosclerotic risk factors and risk of myocardial infarction and venous thromboembolism; Time-fixed versus time-varying analyses. The Troms? Study. PLoS ONE 2016; Volum 11 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0163242.

 • Balteskard Rinde, Ludvig; Lind, Caroline; Småbrekke, Birgit; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Hald, Erin Mathiesen; Vik, Anders; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of incident myocardial infarction on the risk of venous thromboembolism: the Tromsø Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14 (6). ISSN 1538-7933.s 1183 - 1191.s doi: 10.1111/jth.13329.

 • Rinde, Ludvig Balteskard. Hjerneslagpasienter er under høy risiko for venøs blodpropp den første tiden etter slaget. (fulltekst) 2017.

 • Rinde, Ludvig Balteskard. Hjerteinfarkt dobler risikoen for å få en kreftdiagnose. (fulltekst) 2017.

 • Rinde, Ludvig Balteskard; Meknas, Dana. Hjerteinfarkt dobler risikoen for å få en kreftdiagnose. (fulltekst) 2017.

 • Balteskard Rinde, Ludvig. Kan blodtypen din si noe om risikoen for kardiovaskulære sykdommer?. (fulltekst) 2016.

 • Rinde, Ludvig Balteskard. ØKT BLODPROPPRISIKO ETTER HJERTEINFARKT. (fulltekst) 2016.

 • Balteskard Rinde, Ludvig. Er kombinasjonen av kroppshøyde og inaktivitet forbundet med økt risiko for blodpropp?. (fulltekst) 2015.

 • Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Ellingsen, Trygve. Kan en blodprøve avsløre fremtidig risiko for kreft?. (fulltekst) 2015.

 • Balteskard Rinde, Ludvig. Øker venøs blodpropp risikoen for å dø?. (fulltekst) 2014.

 • Skip to main content