Flag icon Flag icon
Doctoral Research Fellow

Svenning, Jon Brage

Doctoral Research Fellow
The Norwegian College of Fishery Science
Publications in CRIStin


  • Svenning, Jon Brage; Dalheim, Lars; Eilertsen, Hans Christian; Vasskog, Terje. Temperature dependent growth rate, lipid content and fatty acid composition of the marine cold-water diatom Porosira glacialis. Algal Research 2019; Volum 37. ISSN 2211-9264.s 11 - 16.s doi: https://doi.org/10.1016/j.algal.2018.10.009.

  • Artamonova, Elena; Svenning, Jon Brage; Vasskog, Terje; Hansen, Espen; Eilertsen, Hans Christian. Analysis of phospholipids and neutral lipids in three common northern cold water diatoms: Coscinodiscus concinnus, Porosira glacialis, and Chaetoceros socialis, by ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Applied Phycology 2017; Volum 29 (3). ISSN 0921-8971.s 1241 - 1249.s doi: 10.1007/s10811-017-1055-0.

  • Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre; Braathen, Torgeir. Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR. 2016.

  • Egge, Petter; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Svenning, Jon Brage. Har satt verdensrekord i algedyrking. 2016.

  • Braathen, Torgeir; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr. 2016.

  • Egge, Petter; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Svenning, Jon Brage. En liten, grønn revolusjon. 2016.

  • Simonsen, Maria Holm; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper. 2015.

  • Member of research group