Study counsellor for:

Økonomi og administrasjon - bachelor
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor
Samfunnsøkonomi - bachelor