Flag icon Flag icon
Professor

Dreyer, Bent

Professor
The Norwegian College of Fishery Science
Publications in CRIStin


 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Is the Norwegian cod industry locked into a value-destructive volume logic?. Marine Policy 2019; Volum 103. ISSN 0308-597X.s 113 - 120.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.023.

 • Dreyer, Bent. Dårlig fiskekvalitet er sløsing. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2017; Volum 27 (1). ISSN 0803-6799.s 14 - 22.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Supply Chain Management under uncertain supply. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2016; Volum 26 (1). ISSN 0803-6799.s 17 - 40.

 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Sustained competitive advantage based on high quality input. Marine Policy 2015; Volum 52. ISSN 0308-597X.s 145 - 154.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.10.011.

 • Dreyer, Bent. Juks og fanteri i fiskeri. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2015; Volum 25 (1). ISSN 0803-6799.s 1 - 6.

 • Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2015; Volum 25 (1). ISSN 0803-6799.s 21 - 36.

 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2014; Volum 24 (1). ISSN 0803-6799.s 1 - 17.

 • Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny. Literature review: Does a common theoretical framework to implement food traceability exist?. Food Control 2013; Volum 32 (2). ISSN 0956-7135.s 409 - 417.s doi: 10.1016/j.foodcont.2012.12.011.

 • Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-Experiences from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway. Marine Policy 2012; Volum 36 (1). ISSN 0308-597X.s 206 - 213.s doi: 10.1016/j.marpol.2011.05.005.

 • Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Coping With Unpredictable Supply: The Role of Flexibility And Adaption. European Journal of Marketing 2012; Volum 46 (10). ISSN 0309-0566.s 1268 - 1282.s doi: 10.1108/03090561211248026.

 • Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent. A simulated recall study in five major food sectors. British Food Journal 2012; Volum 114 (6-7). ISSN 0007-070X.s 1016 - 1031.s doi: 10.1108/00070701211241590.

 • Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Eco-labeling of seafood: Does it affect the harvesting patterns of Norwegian fishermen?. Marine Policy 2012; Volum 36 (5). ISSN 0308-597X.s 1123 - 1130.s doi: 10.1016/j.marpol.2012.03.003.

 • Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter; Elvevoll, Edel Oddny. Granularity and its role in implementation of seafood traceability. Journal of Food Engineering 2012; Volum 112 (1-2). ISSN 0260-8774.s 78 - 85.s doi: 10.1016/j.jfoodeng.2012.03.025.

 • Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald. Do fluctuations in input impact industry structure?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-6799.s 26 - 40.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Vertical Integration and Performance: Measurement Issues - and an Empirical Illustration from the Norwegian Fisheries Industry. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2011; Volum 21. ISSN 0803-6799.s 41 - 59.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings-The experiences from rural community quotas in Norway. Marine Policy 2010; Volum 34 (3). ISSN 0308-597X.s 567 - 574.s doi: 10.1016/j.marpol.2009.11.003.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Distriktskvotene - hvordan styre torsken?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2008; Volum 18. ISSN 0803-6799.s 28 - 36.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent. Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2007; Volum 17. ISSN 0803-6799.s 34 - 39.

 • Dreyer, Bent. Surviving uncertainty. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-01036-6.s 95 - 122.

 • Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent. Valg av konkurransestrategi. Tapir Akademisk Forlag 2005.

 • Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of Business Research 2004; Volum 57 (5). ISSN 0148-2963.s 484 - 494.s doi: 10.1016/S0148-2963(02)00315-6.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Flere veier fører til Rom. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2004; Volum 14. ISSN 0803-6799.

 • Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Technological changes––the impact on the raw material flow and production. European Journal of Operational Research 2003; Volum 144 (2). ISSN 0377-2217.s 237 - 246.s doi: 10.1016/S0377-2217(02)00390-9.

 • Dreyer, Bent. Fangstreguleringer og kapasitetstilpasning i fiskeindustrien. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2003; Volum 13. ISSN 0803-6799.s 11 - 14.

 • Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent. Uncertainty, flexibility, and sustained competitive advantage. Journal of Business Research 2002. ISSN 0148-2963.s 1 - 16.

 • Dreyer, Bent. Globalisering av råvaremarkedet - strategiske utfordringer for lokal fiskeindustri. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2000; Volum 10 (2). ISSN 0803-6799.s 115 - 124.

 • Dreyer, Bent. Suksesskriterier i norsk fiskeindustri. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2000; Volum 10 (2). ISSN 0803-6799.s 284 - 292.

 • Dreyer, Bent. Prosessutvikling i fiskeindustri - en historie fra Island. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1999; Volum 9 (2). ISSN 0803-6799.s 148 - 159.

 • Dreyer, Bent. Voluntarism versus Determinism - An Empirical Study of the Norwegian Fish Processing Industry. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1998; Volum 8 (2). ISSN 0803-6799.s 95 - 99.

 • Dreyer, Bent. Suksesskriterier i norsk fiskeindustri. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1996; Volum 6 (2). ISSN 0803-6799.s 129 - 137.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent. Fisken og folket. Orkana Forlag 2016 ISBN 978-82-8104-288-9.

 • Dreyer, Bent. Bærekraftige fiskerier. Fiskerikandidaten 2019; Volum 18.s 5 - .

 • Dreyer, Bent; Boge, Lidunn Mosaker. Fredsskapende algoritmer for fiskepriser. (fulltekst) 2019.

 • Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken. Presentasjon for Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratets reguleringsseksjon 2019-01-22 - 2019.

 • Dreyer, Bent. Strukturering og bærekraftige fiskerier. Nofima-seminaret på Lofotfishing 2019 2019-03-30 - 2019.

 • Dreyer, Bent. Det vanskelige tredjetrinnet. Norsk fiskerinæring 2019 (1). ISSN 0332-6292.s 25 - 29.

 • Dreyer, Bent. Godt nytt kvalitetsår?. (fulltekst) Fiskeribladet 2018. ISSN 0805-5289.s 2 - .

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Struktur og sånn: hvem er vinneren?. Torskefiskkonferansen 2018 2018-10-18 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Forskningsetikk og lederskap?. Ledersamling i Nofima 2018-04-17 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Brennpunkt og Morgenbladet – noe å lære?. Etikkseminar 2018-03-22 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Norsk sjømatindustri: Utviklingstrekk, muligheter og utfordringer. Medlemsmøte på Sjømat Norges Årskonferanse 2018-03-21 - 2018.

 • Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent; Olsen, Petter. Bærekraft i fiskeri- og havbruk. Bærekraftig og optimal matverdikjede i Norge 2018-09-19 - 2018.

 • Nilsen, Heidi; Dreyer, Bent. Har kunnskap - mangler insentiver. (fulltekst) (omtale) Næringsnytte 2018; Volum 8. ISSN 1893-6652.s 30 - 31.

 • Iversen, Audun; Dreyer, Bent. Effekter av strukturering på sjø og land. (fulltekst) (omtale) Næringsnytte 2018; Volum 8. ISSN 1893-6652.s 12 - .

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Foredrag for Nordea Tromsø/Ålesund 2018-11-28 - 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Kyst, fisk og framtid 2018-11-22 - 2018.

 • Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Utviklingen i kystflåten med dagens kvotesystem – effekter av strukturpolitikken. Kyst, fisk og framtid 2018-11-22 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Drivkrefter for strukturering. Kyst, fisk og framtid 2018-11-22 - 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Konsekvenser av strukturering for flåte, industri og samfunn. Forum Marinum, Kystens Hus 2018-11-01 - 2018.

 • Dreyer, Bent; Nyrud, Thomas. Strukturering i fiskeflåten. Forum Marinum, Kystens hus 2018-11-01 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Status WP 6. Site visit 2018-09-27 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Ressursrentebeskatning og fiskeindustrien. Mottakelse ifb med Nor Fishing 2018 2018-08-21 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Kart og terreng?. Norsk fiskerinæring 2018 (2). ISSN 0332-6292.s 27 - 30.

 • Dreyer, Bent. Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet 2018-04-15 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Jakta på ressursrenten. Norsk fiskerinæring 2018 (8). ISSN 0332-6292.s 23 - 27.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport. (fulltekst) 2018 (22/2018) ISBN 978-82-8296-560-6. ISSN 1890-579X.

 • Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Small is beautiful, or… Structural measures for the smallest Norwegian vessels. IIFET-2018 (The International Institute of Fisheries Economics & Trade) 2018-07-16 - 2018-07-20 2018.

 • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård. Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av villfisk – Muligheter og barrierer. Seminar om førstehåndsmarkedet for Sjømatseksjonen i Nærings- og Fiskeridepartementet 2018-02-22 - 2018.

 • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård. Establishing future contracts in the Norwegian fish trade. IIFET 2018 2018-07-16 - 2018-07-20 2018.

 • Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent. Hva er bærekraftig torsk?. (fulltekst) Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 2018.

 • Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. (fulltekst) 2018 (16/2018) ISBN 978-82-8296-553-8. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent. Ressursrentebeskatning og fiskeindustri. (fulltekst) 2018 (17/2018) ISBN 978-82-8296-554-5. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent. Hva menes med bærekraftig sjømat?. Nofima-seminaret "Verdens beste" - er det godt nok?, Nor-fishing 2018 2018-08-21 - 2018.

 • Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Jensen, Helene Skjønhals. Are the Norwegian cod fisheries locked-in in a value destructive volume logic?. IIFET 2018 2018-07-16 - 2018-07-20 2018.

 • Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent. Auksjon eller kontrakt? En vitenskapelig analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst fisk. Norges råfisklags årsmøte 2018-05-30 - 2018.

 • Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk. (fulltekst) 2018 (9/2018) ISBN 978-82-8296-543-9. ISSN 1890-579X.

 • Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent. Førstehåndsmarkedet for hvitfisk og råstoffkvalitet. Foredrag holdt for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 2018-02-22 - 2018.

 • Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser. (fulltekst) 2018 (8/2018) ISBN 978-82-8296-542-2. ISSN 1890-579X.

 • Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent. Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?. Norsk Sjømat 2018 (1). ISSN 0807-1551.s 32 - 36.

 • Dreyer, Bent. Sjømatindustri: Hvor står næringen, hva er muligheter og hindringer for bruk av digital teknologi som konkurransefaktor?. Innspillskonferansen til Digital21 2018-02-06 - 2018.

 • Dreyer, Bent. Industrien som tannhjul for aktivitet langs kysten. Kampen om råstoffet 2017-03-14 - 2017.

 • Dreyer, Bent. Strukturering i trål og ringnot. Styringsgruppemøte i Strukturprosjektet 2017-11-06 - 2017.

 • Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Dreyer, Bent. Kvalitet på torsk fra kystflåten. Fiskeribladet 2017. ISSN 0805-5289.s 27 - .

 • Dreyer, Bent. Havrom - for hvem?. FiskeribladetFiskaren 2017.s 2 - .

 • Dreyer, Bent. Capacity-reducing instruments and fleet structure. Forskersamling i CRISP 2017-09-05 - 2017-09-06 2017.

 • Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent. Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?. Norsk Sjømat 2017 (1). ISSN 0807-1551.s 42 - 46.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Norwegian capture-based aquaculture of cod. (fulltekst) 2017 ISBN 978-92-5-130047-3.s 64 - 67.

 • Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring. (fulltekst) 2017 (27/2017) ISBN 978-82-8296-525-5. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent. Rammevilkår i kystflåten. Årsmøte i Fiskarlaget Nord 2017-09-15 - 2017.

 • Dreyer, Bent. The complexity of sustainability in sea food industry. Presentation at FAO seminar 2017-06-23 - 2017.

 • Dreyer, Bent. Capture-based aquaculture of Arctic cod - State of the art. Presentation and seminar at FAO 2017-06-14 - 2017.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. Struktur og kapasitet i torsketrålerflåten: Utvikling og drivkrefter. Ombordfryst torskefisk – fra produksjon til marked 2016-01-12 - 2016.

 • Dreyer, Bent. Innledning til Spesialutgave av Økonomisk fiskeriforskning: Torskeprogrammet 2011-2016 - Mål, virkemiddel og effekt. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2016. ISSN 0803-6799.

 • Dreyer, Bent; Heimly, Finn Steinar; Snarby, Aksel. Lønnsomhet i hvitfisknæringen - Hvordan klarer bedrifter å overleve og prestere godt over tid i bransjer preget av turbulente omgivelser?. 2016.

 • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent. Lavere kronekurs er godt nytt. (fulltekst) Næringsnytte 2016; Volum 6. ISSN 1893-6652.s 22 - .

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Valutaeffekter i norsk sjømatindustri. Norsk Sjømat 2016 (4). ISSN 0807-1551.s 32 - 33.

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Effects of exchange rate fluctuations on performance measures in the Norwegian seafood industry. Paper presented at IIFET 2016-07-12 - 2016-07-20 2016.

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat. Foredrag for Forskningsrådet og FHF, Nor-Fishing 2016 2016-08-18 - 2016.

 • Schütz, Sigrid Eskeland; Landsnes, Bente A.; Balsvik, Ragnhild; Dreyer, Bent; Davidsson, Kristjan Th.. Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.. 2016.

 • Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent. Fjordlinjene – for hva og for hvem?. (fulltekst) 2016 (60/2016) ISBN 978-82-8296-460-9. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent. Torskeprogrammet – Rammevilkår i 2016. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2016-02-09 - 2016.

 • Dreyer, Bent. Torskeprogrammet – fra diagnose til tiltak. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2016-02-09 - 2016.

 • Dreyer, Bent. Tiltak – konklusjoner fra Torskeprogrammet. Presentasjon for Pål Farstad – fiskeripolitisk talsmann for Venstre 2016-04-20 - 2016.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers. International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference - IIFET 2016 2016-07-11 - 2016-07-15 2016.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals. Structure development –Trawlers and purse seiners. CRISP fagsamling 2016-09-13 - 2016-09-14 2016.

 • Dreyer, Bent. Havet, folket og maten. Foredrag holdt for sentralstyret i Det Norske Arbeiderparti 2016-03-14 - 2016.

 • Dreyer, Bent. Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskurs. Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, vår 2016 2016-04-15 - 2016.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport. (fulltekst) 2016 (50/2016) ISBN 978-82-8296-440-1. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold. (fulltekst) 2016 (49/2016) ISBN 978-82-8296-438-8. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting. (fulltekst) 2016 (48/2016) ISBN 978-82-8296-436-4. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge. (fulltekst) 2016 (47/2016) ISBN 978-82-8296-434-0. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari. Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk. (fulltekst) 2016 (46/2016) ISBN 978-82-8296-432-6. ISSN 1890-579X.

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Valutaeffekter i norsk sjømatindustri». Styringsgruppemøte i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren. Styringsgruppemøte i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren» 2016-06-21 - 2016.

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Exchange rates and performance measures – The case of the Norwegian seafood industry. IIFET’s (International Institute for Fisheries Economics and Trade) 18th biennial conference 2016-07-14 - 2016.

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Valuta og prestasjonsmål i den norske sjømatindustrien. Norsk Sjømat 2016 (4). ISSN 0807-1551.s 32 - 33.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Jensen, Helene Skjønhals. Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten. Fagsamling i CRISP 2016-09-13 - 2016.

 • Dreyer, Bent. Førstehåndsmarkedet. Foredrag holdt for Ekspertutvalget for førstehåndsomsetning, NFD 2016-09-28 - 2016.

 • Jensen, Helene Skjønhals; Dreyer, Bent. Jakten på havets sølv - hvem tar gull? - fangststrategier i ringnotflåten. (fulltekst) 2016.

 • Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent. Valutaeffekter i norsk sjømatindustri. (fulltekst) 2016 (23/2016) ISBN 978-82-8296-388-6. ISSN 1890-579X.

 • Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent. Hasvik og Riston-modellen – En studie av innovative løsninger knyttet til trålernes leveringsavtale. 2015.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein. Å sloss mot vindmøller. FiskeribladetFiskaren 2015.s 14 - .

 • Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. «Til Trondsen og Ørebech». FiskeribladetFiskaren 2015.s 9 - .

 • Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald. Forbausede forskere. FiskeribladetFiskaren 2015.s 18 - 19.

 • Dreyer, Bent. Nu går alt så meget bedre. FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Dreyer, Bent. Tjener mer på samme type fisk. (fulltekst) Næringsnytte 2015; Volum 5. ISSN 1893-6652.s 27 - .

 • Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent. Effekter av strukturering i den norske torsketrålflåten. Styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 2015-02-10 - 2015.

 • Dreyer, Bent. Torskeprogrammet – anbefalinger og forslag til tiltak. Styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 2015-09-08 - 2015.

 • Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Kompetansefortrinn på Island. Styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 2015-02-09 - 2015.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Capture based aquaculture on Arctic cod - state of the art. Foredrag for Findus 2015-06-18 - 2015.

 • Dreyer, Bent. Sjømatnæringa som global næring – drivkrefter, utviklingstrekk og framtidige muligheter. FoU-kurs for ledere i sjømatnæringen 2015-05-06 - 2015.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Arbeidspakke 6. Dialogmøte i CATCH 2015-05-15 - 2015.

 • Dreyer, Bent. Økonomisk organisering og førstehåndsmarkedet. Miniseminar for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 2015-03-18 - 2015.

 • Dreyer, Bent. Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskur. Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, vår 2015 2015-04-15 - 2015.

 • Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. Sjømatindustriutvalget. FiskeribladetFiskaren 2015.s 22 - 23.

 • Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein. Fiskerikriminalitet. Tanker om årsaker, omfang og forebygging. Seminar og beredskapsøvelse mot fiskerikriminalitet 2015-05-11 - 2015.

 • Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent. Energiforbruk og strukturendring i den norske torsketrålflåten. (fulltekst) 2015 (2013). ISSN 0809-8174.s 59 - 63.

 • Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar. Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger. (fulltekst) 2015 (12/2015) ISBN 978-82-8296-276-6. ISSN 1890-579X.

 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Hvilken råstoffstrategi er mest lønnsom for norske filetbedrifter?. Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet» 2014-06-19 - 2014.

 • Nilssen, Jon; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent. Kvalitetsråstoff gir mer lønnsomme filetbedrifter. Infoark, Nofima. 2014.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. Verdien av stabile kvoter. 2014.

 • Dreyer, Bent. Sesongmønster – forklaring og effekt. Foredrag for Nærings- og fiskeridepartementet 2014-11-06 - 2014.

 • Dreyer, Bent. FSK 3009, Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor. Mastergradskurs. Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, vår 2014 2014-04-15 - 2014.

 • Dreyer, Bent; Björgvinsson, David Bragi. The Competitive Advantage of Nations: Has the Icelandic whitefish fillet industry created and sustained superior performance over the Norwegian industry?. 2014.

 • Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent. Effekter av strukturering i den norske torsketrålerflåten. Foredrag for referansegruppen i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren- arbeidspakke 4 og 5» 2014-12-17 - 2014.

 • Svorken, Marianne; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent. Strukturering og drivstofforbruk i norsk torsketrålerflåte. CRISP-konferanse 2014-11-11 - 2014.

 • Dreyer, Bent. Strukturering og energiforbruk i norske torsketrålere. Framtidas trål- og notfiskerier. Hva er utfordringene og de tekniske løsningene? 2014-11-11 - 2014.

 • Dreyer, Bent. Suksesskriterier i fiskeindustrien. Fagseminar for Norway Seafoods 2014-10-15 - 2014.

 • Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter. Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013. 2014.

 • Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne. Juks - resultater fra spørreundersøkelsen. Norges råsfisklag 2013-09-30 - 2013.

 • Solheim, Wilhelm Andreas; Dreyer, Bent. Ringnotflåten kan øke inntjeningen. Nyhetssak, Nofima. 2013.

 • Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre. Ringnot- struktur og lønnsomhet. Internseminar i Norges Sildesalgslag 2013-09-24 - 2013.

 • Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre. Ringnot – struktur, lønnsomhet og CRISP. Site visit CRISP 2013-09-24 - 2013.

 • Dreyer, Bent; Larsen, Thomas Andre. Ringnot – struktur, lønnsomhet og CRISP. Forskersamling i CRISP 2013-09-17 - 2013.

 • Dreyer, Bent. Norsk sjømatindustri - Produksjon, struktur, lønnsomhet. NOU-utvalget, Fiskeri- og kystdepartementet 2013-06-10 - 2013.

 • Dreyer, Bent. Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet i sjømatnæringen. NNNs Fiskerikonferanse 2013-01-15 - 2013-01-16 2013.

 • Dreyer, Bent. Fiskets gang. Foredrag holdt for seminar for LO 2013-03-06 - 2013.

 • Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent. Research and innovation on fish capture and pre-processing on bottom trawlers: An economic assessment from CRISP activities. 43rd WEFTA Conference 2013-10-09 - 2013-10-11 2013.

 • Lucas, Klaus; Roosen, Peter; Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind. Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea). 2013.

 • Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Dreyer, Bent; Fylling-Jensen, Øyvind. Identification of challenges and improvements for sustainable seafood supply in Europe (iSea). Sustainable Aquatic Food Supply 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald. Alt kan bli bedre. Norsk fiskerinæring 2013 (7). ISSN 0332-6292.s 61 - 65.

 • Svorken, Marianne; Larsen, Thomas Andre; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent. The Norwegian cod trawlers. An economic assessment. 43 WEFTA Conference 2013-10-09 - 2013-10-11 2013.

 • Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter. Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012. 2013.

 • Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter. Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013. 2013.

 • Dreyer, Bent. Virkemidler for økt bearbeiding og lønnsomhet. Presentasjon på styringsgruppemøte i ”Programmet for økt lønnsomhet i torskesektoren” 2013-02-05 - 2013.

 • Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent. Ringnot – Struktur og lønnsomhet. (fulltekst) 2013 (34/2013) ISBN 978-82-8296-111-0. ISSN 1890-579X.

 • Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Miljømerker påvirker ikke fiskere. Nyhetssak, www.nofima.no. 2012.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Do SCM "ideals" prevail? A case study from the Norwegian fish processing industry. 2012.s 329 - 345.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge. Effektivitet og lønnsomhet. FHLs generalforsamling 2012-03-29 - 2012.

 • Dreyer, Bent. Utfordringer i torskesektoren. Foredrag for LO 2012-04-23 - 2012.

 • Dreyer, Bent. Utfordringer i 2013 – og hva lærte vi i 2009?. Ministerens samråd 2012-12-05 - 2012.

 • Dreyer, Bent. Norsk sjømat i den globale økonomien. Foredrag for AP 2012-02-16 - 2012.

 • Dreyer, Bent. Landingsmønsteret i torskefisket. Møte i styringsgruppen for «Torskeprogrammet» 2012-02-08 - 2012.

 • Dreyer, Bent. Landingsmønsteret for torsk. Kontaktmøte Norges råfisklag 2012-01-03 - 2012.

 • Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein. To invest or not: renewal of the Norwegian cod trawler fleet. IIFET conference 2012 2012-07-16 - 2012-07-20 2012.

 • Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Miljømerker påvirker ikke fiskere. Nyhetssak, Nofima. 2012.

 • Dreyer, Bent. Verdens fremste sjømatnasjon -Innspill Minisamråd. Minisamråd, Næringsfraksjonen til Arbeiderpartiet, Stortinget 2012-12-13 - 2012.

 • Dreyer, Bent. Sesongfiskets økonomiske logikk. Infoark Nofima. 2012.

 • Dreyer, Bent. Omstilling og klyngedannelse i sjømatsektoren. Næringspolitisk konferanse 2012-11-14 - 2012.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge. Jakten på lønnsomhet. Matindustrien 2012 (7-8). ISSN 0809-8042.s 46 - 47.

 • Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent. Norske torsketrålere – Struktur og lønnsomhet. (fulltekst) 2012 (12/2012) ISBN 978-82-7251-970-3. ISSN 1890-579X.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. DO SCM "IDEALS" PREVAIL? A CASE STUDY FROM THE NORWEGIAN FISH PROCESSING INDUSTRY. NOFOMA 2012 - THE 24TH ANNUAL NORDIC LOGISTICS RESEARCH NETWORK CONFERENCE 2012-06-07 - 2012-06-08 2012.

 • Dreyer, Bent. Landingsmønsteret for torsk. Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet» 2011-09-21 - 2011.

 • Dreyer, Bent. Norge, havet og sjømaten – Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Kunnskapsdepartementets konferanse – Sulten på kunnskap 2011-09-26 - 2011.

 • Dreyer, Bent. Markedsbasert høsting - Kan komparative fortrinn i nordområdene gjenvinnes?. Landsdelsutvalgets næringspolitiske konferanse; Nordområdepolitikk for fiskerinæringen -økt verdiskapning på grunnlag av marine ressurser i nord 2011-05-11 - 2011.

 • Dreyer, Bent. Marin sektor – utfordringer og kompetansebehov. Håp i Havet 2011-02-10 - 2011.

 • Dreyer, Bent. Husmenn i eget matfat? En oversikt over utviklingen i nordnorsk fiskerinæring de siste tiår – og noen tanker om veien videre. Husøydagan 2011-08-20 - 2011.

 • Dreyer, Bent. Fiskerinæringen frem fra glemselen- et historisk perspektiv på utviklingen i næringen, ispedd noen vyer for fremtiden. Sparebanken Nord-Norges fiskeritreff 2011-12-28 - 2011.

 • Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge. Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010. (fulltekst) 2011 (30/2011) ISBN 978-82-7251-899-7. ISSN 1890-579X.

 • Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf. Markedsbasert høsting av lodde. (fulltekst) 2011 (12/2011) ISBN 978-82-7251-863-8. ISSN 1890-579X.

 • Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent. Målrettet fangst av vill fisk. (fulltekst) 2010 (40/2010) ISBN 978-82-7251-821-8. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge. I etterpåklokskapens lys - Finanskrisens effekter i torskesektoren. (fulltekst) 2010 (23/2010) ISBN 978-82-7251-785-3. ISSN 1890-579X.

 • Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge. Linefiske: En sammenligning av Island og Norge. (fulltekst) 2009 (6/2009) ISBN 978-82-7251-670-2. ISSN 1890-579X.

 • Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent. Miljømerking av fisk og norsk fangstmønster. (fulltekst) 2009 (40/2009) ISBN 978-82-7251-723-5. ISSN 1890-579X.

 • Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent. Hvor kommer maten fra?. (fulltekst) 2009 (8/2009) ISBN 978-82-7251-672-6. ISSN 1890-579X.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Følgeprosjekt LMV AS. (fulltekst) 2008 (12/2008) ISBN 978-82-7251-643-6. ISSN 1890-579X.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007. (fulltekst) 2008 (4/2008) ISBN 978-82-7251-634-4. ISSN 1890-579X.

 • Isaksen, John R.; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Alligning Procurement Strategies to Environmental Uncertainty. Control or Adaption?. SMS 27th Annual International Conference 2007-10-14 - 2007-10-17 2007.

 • Svorken, Marianne; Dreyer, Bent. Vertikal integrering - en strategi for å kvalitetssikre råstoff?. (fulltekst) 2007 (9/2007) ISBN 978-82-7251-614-6. ISSN 1890-579X.

 • Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent. Med torsk skal kysten trygges. Evaluering av distriktskvoteordningen i 2006. (fulltekst) 2007 (5/2007) ISBN 978-82-7251-610-8. ISSN 1890-579X.

 • Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Roaldsen, Ingrid H.E.. Altcod - Hvordan utvikle konkurransestrategier i norsk torskeoppdrett 1) torskeoppdretternes vurdering 2) eksportørenes vurdering 3) Fangstbasert akvakultur. Sats på Torsk 2007-02-15 - 2007-02-16 2007.

 • Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Roaldsen, Ingrid H.E.. Økologisk torskeoppdrett - nye markedsmuligheter. Fisk - Industri og Marked 2007 (7). ISSN 0803-5822.

 • Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Roaldsen, Ingrid H.E.. Torskeoppdrett på tur opp?. Norsk Fiskeoppdrett 2007 (5). ISSN 0332-7132.

 • Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald. Do Fluctuations in Input Impact Industry Structure. Copenhagen Conference on Strategic Management 2007 2007-12-11 - 2007-12-12 2007.

 • Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif. Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial. (fulltekst) 2006 (19/2006) ISBN 978-82-7251-595-8. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne. Evaluering av leveringsplikten. (fulltekst) 2006 (1/2006) ISBN 978-82-7251-573-6. ISSN 1890-579X.

 • Svorken, Marianne; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Råstoff til besvær?. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2006; Volum Årgang 16. ISSN 0803-6799.s 62 - 74.

 • Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. Strategic Reporting of Financial Performance. The 2nd Annual Copenhagen Conference on Strategic Management 2006-12-12 - 2006-12-13 2006.

 • Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. "Entry order, motives and firm performances: The case of a new supply source". The Copenhagen Conference on Strategic Management (omtale) 2005-12-14 - 2005-12-15 2005.

 • Isaksen, John R.; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell. How to secure critical supply? : market exchange or vertical integration. NOFOMA 2004 Challenging Boundaries with Logistics 2004-06-07 - 2004-06-07 2004.

 • Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald. Vertical integration and performance : the Impact of Measurements and Industry. NOFOMA 2003-06-12 - 2003-06-13 2003.

 • Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Rånes, Stein Arne. Kappfiske etter loddetorsk – en dyd av nødvendighet eller ressursøding?. (fulltekst) 2003 (14/2003) ISBN 82-7251-524-5. ISSN 1890-579X.

 • Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge. Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien. (fulltekst) 2003 (9/2003) ISBN 82-7251-519-9. ISSN 1890-579X.

 • Grønhaug, Kjell; Dreyer, Bent. First mover (dis)advantages exploiting new supply sources. NOFOMA 2003-06-12 - 2003-06-13 2003.

 • Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Grønhaug, Kjell. The Art of Vertical Integration - Profitability Considerations. NOFOMA 2001-06-14 - 2001-06-15 2001.

 • Dreyer, Bent; Johnsen, Oddrun. Råvareflyt og institusjonelle virkemidler. (fulltekst) 2000 (18/2000) ISBN 82-7251-458-3. ISSN 1890-579X.

 • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent. Slagkraftige enheter. Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring". Norsk fiskerinæring 1997 (1). ISSN 0332-6292.s 62 - 65.

 • Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne. SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1996.

 • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, bjØrn eirik. SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1996.

 • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent. Skal staten plukke "vinnere"? Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring". Norsk fiskerinæring 1996 (11/12). ISSN 0332-6292.s 60 - 63.

 • Member of research group