Håkon1.jpg

Flag icon Flag icon

Johnsen, Håkon Sandbukt

Department of Clinical Medicine
Publications in CRIStin


  • Bjøri, Esben; Johnsen, Håkon Sanbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. D-dimer at venous thrombosis diagnosis is associated with risk of recurrence. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2017; Volum 15 (5). ISSN 1538-7933.s 917 - 924.s doi: 10.1111/jth.13648.

  • Bjøri, Esben; Arshad, Nadia; Johnsen, Håkon Sandbukt; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Hospital-related first venous thromboembolism and risk of recurrence. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14. ISSN 1538-7933.s 2368 - 2375.s doi: 10.1111/jth.13492.

  • Johnsen, Håkon Sanbukt. Aktive forskere er gode forskere. (fulltekst) 2016.

  • Johnsen, Håkon Sanbukt. En forsker(linjestudents) hverdag: tirsdag 8. mars. (fulltekst) 2016.

  • Johnsen, Håkon Sanbukt. Bør man gi brobehandling ved opreasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?. (fulltekst) 2015.

  • Jørgensen, Helle; Høiland, Ina Isabella; Isaksen, Trond; Brodin, Ellen Elisabeth; Johnsen, Håkon Sanbukt; Dziewiecka, Olga. Verdens Trombosedag 2015. Verdens Trombosedag 2015 2015-10-13 - 2015-10-13 2015.

  • Skip to main content