Flag icon Flag icon
Section Manager

Olav Skare

Research, Education and Communication Section, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education
Publications in CRIStin


  • Jahr, Ernst Håkon; Skare, Olav. Nordnorske dialektar. Novus Forlag 1996 ISBN 8270992526.

  • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.

  • Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav. Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1). ISSN 0332-7264.

  • Jakobsen, Wenche; Skare, Olav. Integrert Master of Education. Dagavisen Nordlys 2010.

  • Myklebost, Gunnar; Skare, Olav. Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. 2007 (2) ISBN 978-82-91308-45-6. ISSN 1504-2081.s 127 - 146.

  • Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Skare, olav. Fra erfaring til kunnskap : noen lærdommer fra utviklingsprosjekter 2005. 2006 ISBN 82-91308-43-8.

  • Arneberg, Per; Skare, olav. Fleksible vurderingsformer - kontinuerlige prøvelser?. 2005 (1) ISBN 82-91308-40-3. ISSN 1504-2081.