Harsten-Ingeborg-Face.jpg

Flag icon Flag icon
Senior Adviser

Harsten, Ingeborg

Financial and Organization Section HSL-fak
Publications in CRIStin


  • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.