2Elin Anita Nilsen.jpg.jpeg

Flag icon Flag icon
Associate Professor

Elin Anita Nilsen

School of Business and Economics in Tromsø
Publications in CRIStin


 • Hagebakken, Grete; Nilsen, Elin Anita. Førstelinjelederens handlingsrom - bur eller ballsal?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 93 - 111.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care. BMC Health Services Research 2016; Volum 16:633. ISSN 1472-6963.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12913-016-1881-9.

 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita. Strategi til besvær i balansert målstyring. En longitudinell studie. (data) Økonomistyring & informatik 2015; Volum 31 (2). ISSN 0900-8322.s 163 - 199.

 • Nilsen, Elin Anita. Hvem har egentlig utvist godt lederskjønn i "trussel-saken"?. Nordlys debatt 2018-03-02 - 2018-03-02 2018.

 • Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Nilsen, Elin Anita. Styret som verdiskapende team. KUPA Styreutvikling 2018-04-18 - 2018-04-18 2018.

 • Nilsen, Elin Anita. Prestasjonskultur og personallederrollen. Ledersamling UiT - Norges arktiske universitet 2018-06-11 - 2018-06-11 2018.

 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita; Bertheussen, Bernt Arne. Styrets strategiske rolle. KUPA Styreutvikling 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.

 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak. Nasjonal konferanse for helsetjenesteforskning 2017-03-14 - 2017-03-15 2017.

 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Mulighetsrom for læring i endringsprosesser: en studie av møtet mellom institusjonelle logikker. NEON-konferansen 2017 Omstillingsprosesser - smertefulle erfaringer eller kreative muligheter? 2017-11-21 - 2017-11-23 2017.

 • Nilsen, Elin Anita; Michalsen, Anita. When non-strategic involvement is not an option: the strategic role of the board of a small event-firm. 2017 Annual BAM Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Nilsen, Elin Anita; Sandaunet, Anne Grete. Innføring av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i et helseforetak. NEON-konferansen 2016 2016-11-23 - 2016-11-24 2016.

 • Nilsen, Elin Anita. Hvilket handlingsrom har mellomledere i helseforetakene til å utøve god ledelse. KVAM-dag UNN 2015-10-15 - 2015-10-15 2015.

 • Nilsen, Elin Anita. "Verdt å vite om endring - hvis målet er å lykkes". Fagdag for Universitetsbiblioteket 2013-06-20 - 2013-06-21 2013.

 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy. 6th European Public Health Conference - Health in Europe: are we there yet? 2013-11-13 - 2013-11-16 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. Innovasjonsledelse. Morgendagens Omsorg 2013-09-26 - 2013-09-26 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. "Når HR skal bidra til organisatoriske resultater". Masteremne Human Resource Management 2013-09-13 - 2013-09-13 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. "Førstelinjelederen: Overarbeidet og underbemannet - hva sier forskningen". Regionalt personalsjefmøte Helse Nord 2013-09-12 - 2013-09-12 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. "Virksomhetsstyring i praksis - om SNN og UNN". LOS v/ Høgskolen i Harstad 2013-03-20 - 2013-03-20 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. "Innovasjonsledelse - hvordan skape rom for innovasjon, og hvordan gjøre innovasjoner til etablert praksis". Helse og omsorg i plan 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. "Ledelsesutfordringer i to-nivå organisasjoner". Seminar Fokus, Forsvarets Kompetanse- og Utdanningssenter 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.

 • Nilsen, Elin Anita. "Strategisk ledelse: Hvordan sette planer og ambisjoner ut i handling". Lederskolen 2012-10-10 - 2012-10-10 2012.

 • Nilsen, Elin Anita. "PhD and leadership - why bring the two subjects together?". PhD-workshop 2012-10-16 - 2012-10-16 2012.

 • Nilsen, Elin Anita. "HRM - en utfordring for den tradisjonelle faglederen". Lederdagene NITO 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.

 • Nilsen, Elin Anita; Rødvei, Per-Harald. Når kunnskapsarbeideren styres. NEON-dagen 2008 2008-11-26 - 2008-11-27 2008.

 • Nilsen, Elin Anita. Status om nyinstitusjonelle tilnærminger til studier av organisasjonsideers livssyklus: styrker, svakheter og framtidige løsninger. NEON-dagene 2008 2008-11-26 - 2008-11-27 2008.

 • Nilsen, Elin Anita. Oversettelsens mikroprosesser. Om å forstå møtet mellom en global idé og lokal praksis som dekontekstualisering, kontekstualisering og nettverksbygging. 2007.

 • Nilsen, Elin Anita. As hand in glove: banking and the balanced scorecard. 22nd EGOS Colloquium, "The Organizing Society" 2006-07-06 - 2006-07-08 2006.

 • Nilsen, Elin Anita. Kunnskapsoverføring i organisasjoner: oversettelsespraksis under lupen. Etterutdanningssymposium v/ Institutt for statsvitenskap 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.

 • Nilsen, Elin Anita; Røvik, Kjell Arne. From "gentleman's agreement" to project management: unlocking processes of translating organizational practices. 21st EGOS Colloquium, Unlocking Organizations 2005-06-30 - 2005-07-02 2005.

 • Nilsen, Elin Anita; Martinussen, Knut Edgar. Knowledge transfer as translation – a model for the integration of a global idea and a local practice. 17th Scandinavian Academy of Management (NFF) Conference 2003-08-14 - 2003-08-16 2003.

 • Attachments: