bertil-bjerkan-web.jpg
Photo: Jan Fredrik Frantzen

Flag icon Flag icon

Bertil Bjerkan

Associate professor
University Academic Services
Publications in CRIStin


 • Bjerkan, Bertil. Døvblindhet - fra begrep til diagnose. 2012 ISBN 978-87-7919-069-6.s 42 - 50.

 • Bjerkan, Bertil. Utvikling: De første leveårene. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-40529-5.s 149 - 165.

 • Bjerkan, Bertil. Språkvansker. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41572-0.s 199 - 208.

 • Jacobsen, Karl Henry; Bjerkan, Bertil. Tidlig samspill med spedbarn med alvorlig psykisk utviklingshemming. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39071-3.s 480 - 492.

 • Jacobsen, Karl; Bjerkan, Bertil; Sørlie, Randi. Challenging behaviour in an adult male with congenital deaf-blindness: analysis and intervention. Scandinavian Journal of Disability Research 2009; Volum 11 (3). ISSN 1501-7419.s 209 - 220.

 • Bjerkan, Bertil. Ulike typer sosial kontakt med mennesker med og uten utviklingshemming. 2006 ISBN 82-569-2332-6.s 47 - 58.

 • Bjerkan, Bertil. Døvblindhet, trivsel - og Tromsø. Døvblinde-Nyt 2006 (2). ISSN 1602-4095.s 24 - 27.

 • Bjerkan, Bertil. Sosialt samspill og kommunikasjon i utviklingspsykologisk perspektiv. Norsk tidsskrift for logopedi 2005 (1). ISSN 0332-7256.s 16 - 20.

 • Bjerkan, Bertil. Trivselen til tre døvblinde personer på sydentur. Døvblinde-Nyt 2001 (1). ISSN 1602-4095.s 17 - 20.

 • Bjerkan, Bertil. Variasjoner i trivselen til voksne brukere med medfødt døvblindhet. Døvblinde-Nyt 2000 (1). ISSN 1602-4095.s 7 - 9.

 • Skre, Ingunn; Bjerkan, Bertil; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. 25 år med dette studiet har gitt landsdelen 450 nye psykologer. 2016.

 • Jacobsen, Karl Henry; Bjerkan, Bertil. Hvordan kan miljøarbeid bidra til å tilrettelegge for god psykisk helse. Utvikling : kompetanse i utvikling 2011 (3). ISSN 1504-7016.s 12 - 13.

 • Member of research group