Publications in CRIStin


 • Maxwell, Gregor; Bakke, Jarle P. Schooling for Everyone: Norway's Adapted Approach to Education for Everyone. Lapland university press 2019 ISBN 978-952-337-135-4.s 89 - 108.

 • Bakke, Jarle. Nådeløs pedagogikk. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6.s 153 - 170.

 • Germeten, Sidsel; Bakke, Jarle. Observasjon: Å innta klasserommet med egne sanser. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 109 - 124.

 • Bakke, Jarle. Spesialpedagogikk i klassesamfunnet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (2). ISSN 0029-2052.s 141 - 154.

 • Fasting, Rolf; Hausstätter, Rune Saaromaa; Askildt, Astrid; Bakke, Jarle. Fagkultur og fagidentitet: en drøfting av veilednings- og vurderingsperspektiver i mastergradsarbeider med utgangspunkt i fagområdet spesialpedagogikk. UNIPED (Tromsø) 2009; Volum 2 (2). ISSN 1500-4538.s 16 - 30.

 • Reindal,Magnus, Solveig; Bakke, Jarle; Hausstätter, Sarromaa, Rune; Peder, Haug; Fasting, Rolf; Marit, Mjøs; Steinnes, Jenny Elise; Berit H., Johnsen; Elisabeth, Hesjedal; Anne Dorthe, Tveit; Stine, Vik. Spesialpedagogikkens strukturdualitet: Om spesialpedagogikkens rolle i en inkluderende skole. 2015 ISBN 9788202494643.

 • Bakke, Jarle. Brudd på opplæringsloven i Tromsø. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. UiT-granskingen. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Regjeringens ekspertgruppe i spesialpedagogikk. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Kapital mot pedagogikk. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Diskriminerende pedagogikk. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Hvem tjener på fritt skolevalg. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Klassekamp for enhetsskole. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Lærerutdanning og utfordringer. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, jarle p. Slik ble jentene skolens vinnere- nå skal undervisningen bli mer guttevennlig. 2009.

 • Bakke, jarle p. "Kunnskapens hus i nord" 14.10. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, jarle p. "Lærerutdanning på autopilot" 08.04. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. "En kjønnsdiskriminerende skole" 20.02. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Ulikhet i norsk skole. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Eliteskole eller enhetsskole. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Bakke, Jarle. Likhet mot ulikhet. En studie av verdi- og fagsynspreferanser hos lærerutdannere. Avhandling for graden doctor rerum politicarum. 2005 ISBN 82-91636-38-9.