Study counsellor for:

Fagdidaktikk for lærere - master
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master