Flag icon Flag icon
Associate Professor

Mæhre, Kjersti Sunde

Nursing and Further Education in Harstad
Publications in CRIStin


 • Mæhre, Kjersti Sunde. Fortellingens betydning for å fremme livsmotet i møte med alvorlig sykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019. ISSN 1504-3614.s 16 - 32.s doi: 10.7557/14.4605.

 • Mæhre, Kjersti Sunde; Gjærum, Rikke Gürgens. Det er selve livet vi har satt på spill: om iscenesatt praksisforberedende pedagogikk. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2013; Volum 50. ISSN 0332-5296.s 13 - 20.

 • Mæhre, Kjersti Sunde; Vestly, Synnøve. Om å være i bevegelse mot en profesjonell fagutøvelse. UNIPED (Tromsø) 2012; Volum 35 (1). ISSN 1500-4538.s 62 - 74.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. I rommet mellom det å leve og det å la dø. Fagbokforlaget 2012 ISBN 9788245011593.s 85 - 109.

 • Mæhre, Kjersti Sunde; Storli, Sissel Lisa. Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis : en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011; Volum 7 (1). ISSN 1504-3614.s 91 - 109.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Faglig skjønn, risikokunnskap i klinisk praksis. Klinisk Sygepleje 2009; Volum 23 (4). ISSN 0902-2767.s 4 - 11.

 • Thorsen, Rolf; Mæhre, Kjersti Sunde; Martinsen, Kari Marie. Fortellinger om etikk. Fagbokforlaget 2012 ISBN 9788245011593.s 43 - 62.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Bemanning,kompetanse og kvalitet. Omsorg. Harstad Tidende 2019.s 15 - .

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Field work with observation and qualitative interviews with patients,relatives and nurses in an Advanced nursing home following the Coordination Reform Godkjent abstract /Poster til Nordic Conference in Nursing Research in Oslo 13-15 juni 2018.. Nordic Confernence in Nursing Research. Methods and Networks for the future 2018-06-13 - 2018-06-15 2018.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Vinterkurs for leger i Harstad 02022018 "Samhandlingsreformen- utfordringer". Vinterkurs for leger I Harstad 2018-02-02 - 2018-02-03 2018.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Samhandlingsreformen og utfordringer for spesialist og kommunehelsetjenesten. Vinterkurs for leger 2018-03-03 - 2018-03-03 2018.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Vi må ha hjelp! Om erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen. Forskningsdagene ved UIT 2017-09-21 - 2017-09-21 2017.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen. ( Phd arbeid, avsluttet mai 2017). 2017.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen ( Phd studie avsluttet mai 2015). 2017.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Å være alvorlig syk i sykehjem. Harstad Rotary 2017-09-19 - 2017-09-19 2017.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. "Vi må ha Hjelp!". Regional helseforskningskonferanse 2016 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Mæhre, Kjersti Sunde. Kunnskapsbasert praksis - den beste? : forfatter stiller spørsmålstegn ved at erfaringen som kilde til kunnskap fratas sin verdi. Tidsskriftet sykepleien 2008 (3). ISSN 0806-7511.s 65 - .

 • Mæhre, Kjersti Sunde; Johnsen, Vera. Veiledet praksis. Tidsskriftet sykepleien 2007 (95). ISSN 0806-7511.s 94 - 95.

 • Member of research group