Flag icon Flag icon
Assistant Professor

Nordahl-Pedersen, Hilde

School of Business and Economics in Harstad
Publications in CRIStin


  • Martinussen, Inger S.; Nordahl-Pedersen, Hilde; Nymo, Randi. Bruk av private helse- og omsorgstjenester. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 213 - 229.

  • Nordahl-Pedersen, Hilde; Martinussen, Inger S.; Berg, Hanne Sissel Mikalsen; Kassah, Bente lilljan lind. Hverdagsrehabilitering - helsefremming gjennom empowerment. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 124 - 138.

  • Kassah, Bente Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann. Folkehelsearbeid - sentrale utviklingstrekk. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 16 - 32.

  • Kassah, Bente Lilljan Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tønnessen, Siri. Vilkår for samhandling og et helhetlig pasientperspektiv i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 189 - 202.

  • Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde. Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 55 - 73.

  • Nordahl-Pedersen, Hilde. Hvordan gjennomføre idéutviklingsprosesser?. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 239 - 249.