TrudeHoegvoldOlsenDSC_8856.jpg

Flag icon Flag icon
Associate Professor

Olsen, Trude Høgvold

School of Business and Economics in Harstad
Publications in CRIStin


 • Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. The art of untangling: High North SME board directors' challenges in understanding strategy, control, and service tasks. (fulltekst) Barents Studies 2019; Volum 6 (1). ISSN 2324-0652.s 16 - 37.

 • Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine. Learning to learn differently. Journal of Workplace Learning 2018; Volum 30 (1). ISSN 1366-5626.s 18 - 31.s doi: 10.1108/JWL-04-2017-0032.

 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging assessments of learning organizations during reform implementation. (fulltekst) Learning Organization 2018; Volum 25 (6). ISSN 0969-6474.s 399 - 409.s doi: 10.1108/TLO-02-2018-0024.

 • Andreassen, Viggo; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Helhetsperspektiv i økonomisk/administrative fag - ønske eller realitet?. (fulltekst) UNIPED 2017; Volum 40 (3). ISSN 1893-8981.s 249 - 260.s doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2017-03-06.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Changes in the power balance of institutional logics: Middle managers' responses. Journal of Management & Organization 2017. ISSN 1833-3672.s doi: 10.1017/jmo.2017.72.

 • Glad, Tone; Olsen, Trude Høgvold; Clancy, Anne. Promoting nursing competence in municipal healthcare services: An interview study of experienced nurses’ perceptions. Nordic journal of nursing research 2017; Volum 38 (3). ISSN 2057-1585.s 135 - 142.s doi: 10.1177/2057158517721833.

 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. Den kyndige økonomisk/administrative fagutøverens helhetsforståelse. Praktisk økonomi & finans 2017; Volum 33 (1). ISSN 1501-0074.s 97 - 112.s doi: 10.18261/issn.1504-2871-2017-01-08.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. The meaning of institutional logics for performance assessment in boards of municipal companies. Public Money & Management 2017; Volum 37 (6). ISSN 0954-0962.s 393 - 400.s doi: 10.1080/09540962.2017.1344015.

 • Olsen, Trude Høgvold. Lærere og barnehagelærere som enhetsledere i kommunen: et møte mellom en profesjonslogikk og en styringslogikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1697-0.s 121 - 139.

 • Johansen, Svein T; Olsen, Trude H; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. An insider view of the hybrid organisation: How managers respond to challenges of efficiency, legitimacy and meaning. Journal of Management & Organization 2015; Volum 21 (6). ISSN 1833-3672.s 725 - 740.s doi: 10.1017/jmo.2015.1.

 • Stensaker, Inger G.; Olsen, Trude Høgvold. A change-recipient perspective on training during organizational change. International Journal of Training and Development 2014; Volum 18 (1). ISSN 1360-3736.s 22 - 36.s doi: 10.1111/ijtd.12018.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Kommunale websider som informasjonskanal i lokal iverksetting av en nasjonal reform. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2013; Volum 16 (4). ISSN 2000-8058.s 73 - 95.

 • Olsen, Trude Hogvold; Stensaker, Inger. A change-recipient perspective on training during organizational change. International Journal of Training and Development 2013; Volum 18 (1). ISSN 1360-3736.s 22 - 36.s doi: 10.1111/ijtd.12018.

 • Olsen, Trude Høgvold; Torsteinsen, Harald. Enhetslederrollen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1.s 125 - 142.

 • Olsen, Trude Høgvold. Kompetansebehov og kompetanseutvikling. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1.s 93 - 106.

 • Hammervoll, Trond; Olsen, Trude Høgvold. The impact of transaction specific investments on partnership performance. International Journal of Innovation and Regional Development 2011; Volum 3 (2). ISSN 1753-0660.s 141 - 158.s doi: 10.1504/IJIRD.2011.038921.

 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. "Lost in translation?". Beta 2011; Volum 25 (1). ISSN 0801-3322.s 2 - 16.

 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. Ledelsesutfordringer i hybride organisasjoner : forslag til et teoretisk rammeverk. Nordiske organisasjonsstudier 2010; Volum 12 (3). ISSN 1501-8237.s 8 - 29.

 • Nordhaug, Odd; Olsen, Trude Høgvold. Kompetanse og verdiskaping: En forskningsoversikt. ? 1996; Volum 10 (1).s 44 - 52.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. (data) Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 107 - 118.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Utviklingsprosjekter som redskap for innovasjon i kommunal helse- og omsorgssektor: Avvisning eller aksept?. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Nilsen, Elin Anita; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy practice in the board of directors: The chair’s contribution.. NEON-konferansen 2018 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.

 • Borge, Baard Herman; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind. Diverging views of the Norwegian Police Services as a Learning Organization. NEON-konferansen 2017 2017-11-22 - 2017-11-23 2017.

 • Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold. Change readiness and socially constructed manoeuvring space: Dilemmas police leaders encounter as change agents. British Academy of Management 2017-09-05 - 2017-09-08 2017.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Projects as tools for organiational change in the public sector.. 2017 Annual British Academy of Management Conference 2017-09-05 - 2017-09-07 2017.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan fungerer prosjekter for å håndtere dilemmaer knyttet til ressursallokering mellom utvikling og daglig drift over tid?. NEON-konferansen 2016 2016-11-22 - 2016-11-24 2016.

 • Lindstad, Marit; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Læringsarbeid i økonomisk-administrative fag. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 279 - 289.

 • Andreassen, Ole T.; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Når virksomheten skal omgjøre strategier til praksis. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 153 - 162.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Å studere økonomi og administrasjon - et kunnskapspuslespill. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 23 - 30.

 • Torsteinsen, Harald; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. The meaning of institutional logics for the shaping and practicing of roles of board directors in municipal companies. IRSPM 2015-03-30 - 2015-04-01 2015.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Strategy at an arm's length distance: the board of directors' strategic involvement in a cultural event organization.. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.

 • Hagebakken, Grete; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. From a health sector innovation project to institutionalization of change: methodological challenges in following a process in real time. The 29th Annual British Academy of Management Conference 2015-09-08 - 2015-09-10 2015.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. De faglige sammenhengene i økonomisk-administrative studier: En utfordring for studentene?. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning møte (NRØA) 2014-05-26 - 2014-05-26 2014.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Hvordan bruker kommuner web-sider som informasjonskanal i sitt arbeid med reformer. Forskningsdagene 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.

 • Olsen, Trude Høgvold. Kompetanseutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45142-4.s 251 - 290.

 • Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone. Learning to utilize learning opportunities at work differently: challenges for community health care nurses in the wake of a new reform. The 27th Annual British Academy of Management Conference 2013-09-10 - 2013-09-12 2013.

 • Fjellvær, Hilde; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Board members’ perceptions of the board’s role in business development. The 27th Annual British Academy of Management Conference 2013-09-10 - 2013-09-12 2013.

 • Olsen, Trude Høgvold; Torsteinsen, Harald. Enhetslederrollen i norske kommuner - fra operativ leder til mellomleder?. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2011-01-05 - 2011-01-07 2011.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. A consequence of organisational change: managing hybrid organizations. The British Academy of Management Conference 2011-09-13 - 2011-09-15 2011.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Makroorganisering på mikronivå. Kommunens rolle som informasjonsformidler. NEON-dagene 2011-11-17 - 2011-11-18 2011.

 • Bye, Geir; Olsen, Trude Høgvold; Gunnarsson, Didrik; Karlsen, Unn Doris; Moilanen, Mikko; Olsen, Frank. Vi vil, vi vil – men får vi det til? Samhandling mellom næringsliv og FoU- miljø i Troms. Resultater fra en kartlegging. Norut rapport 4/2010. 2010.

 • Olsen, Trude Høgvold; Stensaker, Inger G.. A change recipient perspective on training and competence requirements during organizational change. Academy of Management Annual Meeting 2010-08-06 - 2010-08-11 2010.

 • Solstad, Elsa; Olsen, Trude Høgvold. Å forske på hvordan mellomledere opplever endringens malstrøm. NEON-dagene 2010-11-25 - 2010-11-26 2010.

 • Johansen, Svein Tvedt; Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa; Torsteinsen, Harald. Ledelse i og av hybride organisasjoner – forslag til et teoretisk rammeverk. NEON-dagene 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.

 • Olsen, Trude Høgvold. The role of learning and sensemaking in dynamic competence development in organizations. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2009-01-08 - 2009-01-09 2009.

 • Olsen, Trude Høgvold; Stensaker, Inger G.. Employee perspectives on competence requirements during organizational change. NEON-dagene 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.

 • Olsen, Trude Høgvold; Solstad, Elsa. Implementing Mergers in the Public Sector: Challenges for Middle Managers. The British Academy of Management Conference 2009-09-17 - 2009-09-19 2009.

 • Olsen, Trude Høgvold. Towards a dynamic understanding of competence management during organizational change. 2008 ISBN 978-82-405-0195-2.

 • Olsen, Trude Høgvold. New competence requirements related to planned organizational change. The Nordic Academy of Management (NFF) Conference 2007-08-09 - 2007-08-11 2007.

 • Olsen, Trude Høgvold. What happens to competences when organizations change?. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner 2006-01-05 - 2006-01-06 2006.

 • Olsen, Trude Høgvold. Competence management during the process of planned organizational change. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, doktorgradskollokvium 2006-01-04 - 2006-01-04 2006.

 • Olsen, Trude Høgvold. Organizational change and competence management. FIBE Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, doktorgradskollokvium 2005-01-05 - 2005-01-05 2005.

 • Member of research group