2016-01-19 - RTØ.jpg

Flag icon Flag icon
Lecturer

Roger Trøite

School of Business and Economics in Harstad
Publications in CRIStin


  • Trøite, Roger. Cash is King - en fortelling om kontantstrømoppstillingen. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 163 - 176.