Publications in CRIStin


  • Wangberg, Silje C; Lejon, Rose-Marie; Eriksen, Trond; Nebb, Ann-Heidi; Gustin, Lena Wiklund; Løvold, Marte; Wackers, Ger; Aagaard, Mikael. Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken. 2015.

  • Eriksen, Trond. Pedagogiske muligheter i filmopplevelsens emosjonelle engasjement. 2010 ISBN 978-82-471-2092-7.

  • Eriksen, Trond; Vrenne, Åse Berit. Evaluering av 3-3 turnus, Narvik kommune. 2008.

  • Member of research group