Publications in CRIStin


 • Wangberg, Silje C; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 33 - 54.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Narvik 2018-02-12 - 2018-02-13 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den". Læring for livet - I praksis og akademia 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm. Advanced Wilderness Life Support Course. Advanced Wilderness Life Support Course 2018-11-17 - 2018-11-20 2018.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie. Nasjona Nettverkskonferanse for simulering. 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm. Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet. 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Simulering som pedagogisk metode. Fagdag 2017-04-05 - 2017-04-05 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin. 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient. Akuttmedisinkurs i Narvik 2017-02-06 - 2017-02-08 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Læreplan Simulering. 2017.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Høgbakk, Mona Lahm. Papir eller virkelighet? - erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere på en overvåkingsenhet. 2015.

 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritme -Stabilisering etter vellykket AHLR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient. Akuttmedisinkurs i Narvik 2015-02-16 - 2015-02-18 2015.

 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR. Kommunikasjon ved hjelp av ISBAR. Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient. Akuttmedisinsk kurs i Bødø, Rønvik Legesenter 2015-02-24 - 2015-02-24 2015.

 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient. Akuttmedisinsk kurs i Bodø, Havna Legesenter 2015-02-25 - 2015-02-25 2015.

 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Bodø, Nordland Medisinske Senter 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.

 • Høgbakk, Mona Lahm. AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering Bevistløs pasient.. Akuttmedisinkurs i Evenskjer, ETS Medisinske senter 2015-02-27 - 2015-02-27 2015.

 • Member of research group