Publications in CRIStin


  • Dahl Hambro, Cathinka; Tessem Strøm, Janine; Skillingstad, Torhild. Akademiske skrivesentres rolle i høyere utdanning – en kartlegging av behovet for opplæring i akademisk skriving blant studenter ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. UNIPED 2019; Volum 42 (2). ISSN 1893-8981.s 290 - 307.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-03-05.

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Tessem Strøm, Janine; Fagervik, Andreas. Rapport om Akademisk skrivesenter ved HSL H2014-V2017. 2017.

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Strøm, Janine Tessem. Skriveprosessen som ledd i den akademiske dannelsen. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning 2017-11-01 - 2017-11-02 2017.