Jørn Ottem.jpg
Photo: Julia Brekmo

Flag icon Flag icon
Higher Executive Officer

Jørn Ottem

Higher Executive Officer
Department of Education
Study counsellor for:

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium