Publications in CRIStin


 • Reitan, Inger Elise; Bergby, Anne Katrine; Jakhelln, Victoria Cecilie; Shetelig, Gro; Øye, Ingunn Fanavoll. Aural Perspectives. On Musical Learning and Practice in Higher Music Education. Norges musikkhøgskole 2013 (10) ISBN 978-82-7853-086-3. ISSN 0333-3760.s 97 - 117.

 • Bremberg, Brita; Shetelig, Gro; Nielsen, Mette Stig. Listen to Scandinavia. 2013 ISBN 978-87-598-1846-6.

 • Shetelig, Gro; Bremberg, Brita; Stig Nielsen, Mette. Listen to Scandinavia. 2007 ISBN 978-87-598-1591-5.

 • Shetelig, Gro. Hører du? - 1 Grunnbok i Anvendt musikklære/ hørelære. 2006 ISBN 978-82-05-35719-8.

 • Shetelig, Gro. Kva høyrer du?. 2001 ISBN 82-05-26946-7.

 • Shetelig, Gro. Hører du?. 2000 ISBN 82-05-26948-3.

 • Shetelig, Gro. Hører du? Hørelære VK1 og VK2, musikk/ dans/ drama. 2000 ISBN 82-05-26948-3.

 • Shetelig, Gro. Høyrer du?. 2000 ISBN 82-05-26949-1.

 • Shetelig, Gro. Hva hører du? Hørelære for VK1 og VK2, musikk/ dans/ drama - Arbeidsbok m 2 CD-plater. 2000 ISBN 82-05-26945-9.

 • Shetelig, Gro. Lyttemetodikk. Fagdag for lærere i vgs, MDD 2013-05-30 - 2013-05-30 2013.

 • Shetelig, Gro. Mikrotonalitet - med vekt på kvarttoner og nøytrale tonetrinn. Ad Undas, opera av Ø. Mæland 2013-02-05 - 2013-02-05 2013.

 • Shetelig, Gro; Andersson, Magnus. In-Between the Notes - Understanding Metaphorical Concepts of Rhythm, Melody and Phrasing as materialized through Movement. Performer's Voice 2nd Symposium "Horizons crossing Boundaries" 2012-10-25 - 2012-10-28 2012.

 • Andersson, Magnus; Shetelig, Gro; Nilssen, Tina Margareta. In-Between the Notes – Understanding Metaphorical Concepts of Rhythm, Melody And Phrasing as Materialized Through Movement. The Performer's Voice 2012-10-25 - 2012-10-28 2012.

 • Shetelig, Gro. Aural Methodology in Music Education. Further Education for Teachers in vocational cultural Education 2012-10-03 - 2012.

 • Shetelig, Gro. New Directions in Ear Training: Methods for teaching Microtonal Aural Skills for Singers. The 3rd Reflective Conservatoire, Performing at the Heart of Knowledge 2012-03-17 - 2012-03-20 2012.

 • Shetelig, Gro. The Minor Second - not so minor after all? On Microtonal Aural Training for Singers - Methods and Implications. Nordic Conference on Aural Disciplines in Higher Music Education 2012-10-10 - 2012-10-12 2012.

 • Shetelig, Gro. Microtonal Aural Training for Singers. Europa Cantat 2012-07-20 - 2012-08-05 2012.

 • Shetelig, Gro; Andersson, Magnus. "Rytmikkens mellomrom - et forskningsprosjekt om rytme som energi". MusikkAkademiet 2012-10-08 - 2012.