Publications in CRIStin


  • Johansen, Dag; Pettersen, Svein Arne; Johansen, Svein-Morten; Andersen, Arnfinn; Andersen, Trine Lise; Johansen, Torje Dønnestad; Baptista, Ivan. Verdensledende fotballsenter. 2016.

  • Rolland, Carsten Gade; Andersen, Arnfinn. Anbefalinger fra tverrfakultær arbeidsgruppe for utvikling av utdanning og forskning innen idrett og friluftsliv ved UiT. 2014.

  • Norbye, Bente; Andersen, Arnfinn. Fra krisetiltak til suksess. Dagavisen Nordlys 2010.

  • Johannesen, Tove; Eide, Else Margrethe; Wolff, Mari Skaalvik; Andersen, Arnfinn. Innslag av fjernundervisning i sykepleierutdanningen - utvikling av pedagogiske tilnærmingsmåter. 1998.