Publications in CRIStin


  • Lysdahl, Kristin Bakke; Rolland, Tomas Andre. Økende bruk av røntgen. (fulltekst) 2009.

  • Hofvind, Solveig; Rolland, Tomas Andre. Mindre røntgen – samme resultat. (fulltekst) 2009.

  • Rolland, Tomas Andre; Asbjørnslett, Mona. Gym for alle. (data) 2008.

  • Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten; Rolland, Tomas Andre. Pust deg frisker. 2008.

  • Rolland, Tomas Andre; Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten. Pust deg frisk. 2008.