Publications in CRIStin


 • Unhjem, Astrid; Frenning, Ingrid. Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133.s 173 - 189.

 • Unhjem, Astrid; Eklund, Kenneth; Nergård-Nilssen, Trude. Early markers of language delay in children with and without family risk for dyslexia. First language 2015; Volum 35 (3). ISSN 0142-7237.s 254 - 271.s doi: 10.1177/0142723715596122.

 • Unhjem, Astrid; Eklund, Kenneth; Nergård-Nilssen, Trude. Early communicative gestures and play as predictors of language development in children born with and without family risk for dyslexia. Scandinavian Journal of Psychology 2014; Volum 55 (4). ISSN 0036-5564.s 326 - 332.s doi: 10.1111/sjop.12118.

 • Furu, Eli Moksnes; Unhjem, Astrid. Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF) 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.

 • Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. STL+ Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte. Forskerseminar 2017 Literacy og dybdelæring på Schæffergården 27. – 29. mars. 2017-02-27 - 2017-03-29 2017.

 • Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid. Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte - erfaringer fra et utviklingsprosjekt. Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy 2017-05-09 - 2017-05-11 2017.

 • Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid. Å skrive seg til lesing, resultater og utfordringer. Presentasjon i forskergruppa LIFT 2017-04-05 - 2017.

 • Unhjem, Astrid; Nergård-Nilssen, Trude. Tidlig språkutvikling hos barn med familiær risiko for dysleksi. 2016.

 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.. NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning. 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.

 • Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne; Unhjem, Astrid. Modellert leseøkt - hva lærer studentene?. Språkperspektiver i læringskontekst 2015-03-23 - 2015-03-25 2015.

 • Unhjem, Astrid. Play, gestures and language development; a longitudinal study of children With and without familial risk of dyslexia. NorPHLex 2012-01-11 - 2012-01-13 2012.

 • Member of research group