randi sigurdsen ns 010.jpg

Flag icon Flag icon
Professor

Randi Sigurdsen

Professor
Faculty of Law
Researcher profile in Cristin

Klikk her

Publications in CRIStin


 • Sigurdsen, Randi. Barnets rett til beskyttelse under behandling av barnevernssak. NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017; Volum 4. ISSN 1503-2965.s 290 - 304.

 • Sigurdsen, Randi. Rt. 2013 s. 1689 - Å dømme i verdispørsmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (2). ISSN 1503-2965.s 137 - 153.

 • Sigurdsen, Randi. Rett til barneverntjenester. Vil rettskrav styrke barns rettsstilling?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015. ISSN 1503-2965.s 316 - 346.

 • Sigurdsen, Randi. Den rettskildemessige betydningen av Barnekomiteens generelle kommentarer. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2014 (1). ISSN 0105-1121.s 43 - 60.

 • Sigurdsen, Randi. Spesialisttjenester til barn - om barnevernloven §§ 5-1 og 5-6. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (4). ISSN 1503-2965.s 246 - 260.

 • Sigurdsen, Randi. Plassering av barn i barnebolig - krenkelse av barns menneskerettigheter?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011; Volum 9 (3). ISSN 1503-2965.s 198 - 220.

 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1839-4.

 • Sigurdsen, Randi. Barns grunnleggende rettigheter, og betydningen av disse innenfor velferdslovgivningen, med særlig vekt på rettsstillingen til utvalgte sårbare barnegrupper.. Konferanse om barns menneskerettigheter 2016-10-31 - 2016-10-31 2016.

 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd - metodiske utfordringer. Forskergruppeseminar 2015-11-09 - 2015-11-09 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn med utfordrende atferd. Internseminar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015-10-30 - 2015-10-30 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen artikkel 12 - barns rett til å bli hørt. Redd Barna seminar 2015-09-23 - 2015-09-23 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen - et virkemiddel for å styrke barns rettigheter. Embetskonferanse 2015-09-14 - 2015-09-14 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen - hvordan styrke barns rettigheter. Landskonferanse for fylkesmennene 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Beskyttelse av sårbare barnegrupper. Landskonferanse for fylkesmennene om Barnekonvensjonen 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Skjæringspunktet mellom barnevern og psykiatri. Landssamling for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Barns medvirkning i egen sak. Landssamling for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2015-06-08 - 2015-06-09 2015.

 • Sigurdsen, Randi. Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor?. Fylkesmannen i Telemarks høstkonferanse 2014-10-14 - 2014-10-14 2014.

 • Sigurdsen, Randi. Retten til personlig frihet - en grunnleggende menneskerettighet. Fylkesmannen i Telemarks høstkonferanse 2014-10-14 - 2014-10-14 2014.

 • Sigurdsen, Randi. Barnekonvensjonen som redskap for å styrke barns rettigheter. Erfaringskonferanse. FNs barnekonvensjon. Til barns beste 2014-09-23 - 2014-09-23 2014.

 • Sigurdsen, Randi. Tvangsplassering av barn i institusjoner - spesielt om barn som er psykisk syke. Faglig seminar 2014-04-24 - 2014-04-24 2014.

 • Member of research group