Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valgemner

Emnene i tabellen nedenfor er anbefalte ikke-realfaglige valgfag for 5-årig master/Sivilingeniør i informatikk. Dersom andre emner ønskes vurdert godkjent må det søkes til Programstyret ved Institutt for Informatikk.

Anbefalte ikke-realfaglige valgemner(se også godkjente realfagsemner / spesialisering)

Emnetittel Semester Studie-
poeng
BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse Høst 10
BED-1004 Markedsføring Vår 10
BED-1009 Kreativitet og innovasjon Høst 10
BED-1010 Grunnleggende logistikk Høst 10
BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse Lagt ned H14 10
BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk Høst 10
BED-2003 Foretaksstrategi Vår 10
BED-2004 Bedriftsmarkedsføring Vår 10
BED-2007 Kvalitetsstyring Høst 10
BED-2012 Prosjektledelse Høst 10
BED-2015 Kommersialisering Vår 10
BED-2017 Prosjektledelse, fordypning Vår 10
BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering Vår 10
BED-2020 Investering og finansiering Høst 10
BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse Høst 10
BED-2030 Team Management Høst 10
BED-2033 Entrepreneurship Vår 10
BED-2034 Organisational psychology Vår 10
BED-2054 Innocase Høst 10
BED-3037 Fra konsept til virksomhet (kun for studenter tatt opp til Gründerskolen) Vår 5
Gründerskolen      
ENG-1014 English in use Vår 10
ENG-1080 Business English Høst 10
FRA-1011 Fransk språk I: Grammatikk med praktisk fransk Vår 10
HEL-3030 International and Environmental Health Vår 10
MNF-1100 Climathematics (nytt emne gis første gang vår 2018) Vår 10
PED-0001 Innføring i pedagogikk Høst 10
PED-1002 Pedagogisk refleksjon og praksis Vår 10
PSY-1000 Fenomenbeskrevet psykologi Høst 10
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 Høst 10
SOK-0001 Økonomi og politikk Vår / Høst 10
SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd, markeder og priser Vår 10
SOK-1101 Innføring i samfunnsøkonomi Høst 10
SOK-2001 Strategisk atferd Høst 10
SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi Vår 10
SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk Høst 10
SPA-1013 Praktisk spansk I Vår 20Page administrator: Jan Fuglesteg
Last updated: 31.05.2018 08:10