Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

PODIUM

En viktig del av FoU-virksomheten ved våre utdannings­institusjoner er formidling. I kunstfaglig sammenheng uttrykker man seg ofte i form av konserter, forestillinger, utstillinger, mes­terklasser og lignende. I de utøvende fagene er dette sentrale og nødvendige måter å uttrykke innsikt og nyskaping på. Disse ut­trykkene er dessverre ikke alltid allment tilgjengelig. Enten fordi de foregår bare én gang og på ett sted, eller fordi man ikke møtes med forståelse blant dem man forsøker å kommunisere med. FoU-magasinet Podium har til hensikt å bidra til formidlingen av FoU-arbeider gjennom ord og bilder.

Podium har som mål å gi uttrykk for noe av det som rø­rer seg i det faglige miljøet ved Det Kunstfaglige Fakultet, Universitetet i Tromsø. Med forbehold om at mye av det vi jobber med som kunstfaglig institusjon ikke kan festes på papir, tar vi sjansen på å uttrykke oss i tekst og bilder, men med noen henvisninger til lyd­festet materiale på nettet.

Vi søker å informere, men også å inspirere og diskutere, i forhold til kunstfaglige FoU-prosjekter, med utgangspunkt i det som skjer i Tromsø.

Bjarne Isaksen - redaktør

NYTT PODIUM

Podium nr. 12

Podium nr. 12

 

 

Podium nr. 11

Forsidebilde Podium nr. 11 (2017)


Podium nr. 10

Forside Podium nr. 10


Podium nr. 9

Podium nr. 9

Podium nr. 8

Podium nr. 8. FoU-magasin for Det kunstfaglige fakultet


Podium nr. 7

Podium 7.


Podium nr. 6

Podium nr. 6. FoU-magasin fro Det kunstfaglige fakultet


Podium nr. 5

Podium 5. FoU-magasin for Det kunstfaglige fakultet


Podium nr. 4 

Podium 4. FoU-magasin for Det kunstfaglige fakultet


Podium nr. 3

Podium 3. FoU-magasin for Det kunstfaglige fakultet


Podium nr. 2

Podium 2. FoU-magasin for Det kunstfaglige fakultet


Podium nr. 1

Podium 1- FoU-magasin for Det kunstfaglige fakultet    
Page administrator: Arne Elvemo
Last updated: 18.10.2018 16:47