Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tillitsvalgte på studiekullene i informatikk

Følgende studenter er valgt for studieåret 2019/-20 som tillitsvalgt for de enkelte studiekullene i informatikk:

  • Kull 2019 (1. året): Både bachelor- og sivilingeniørstudiet - Hanna Helen Hansen (hha189@post.uit.no), Marius Johan Ingebrigtsen (min016@post.uit.no) og Kamilla Emi Bentsen (kbe128@post.uit.no)
  • Kull 2018 (2. året): Bachelorstudiet - Wilhelm Vold (vsh003@post.uit.no). Sivilingeniørstudiet - Jarl André Ingebrigtsen (jin009@post.uit.no)
  • Kull 2017 (3. året): Mariel Evelyn Markussen Ellingsen - mel062@post.uit.no
  • Kull 2016 (4. året): Sidra Ali Taha - sta016@post.uit.no (gjelder også 1. året for 2-årig masterstudium)
  • Kull 2015 (5. året): Mads Robert Johansen - mjo193@post.uit.no (gjelder også 2. året for 2-årig masterstudium) 


De tillitsvalgtes oppgaver kan være:

  • Være en talsperson for kullet
  • Si i fra om kritikkverdig forhold i studiet
  • Være en kontaktperson for andre i kullet hvis noen lurer på noe
  • Være et bindeledd mellom instituttet og kullet, som f.eks. å hjelpe til med å formidle viktig informasjonPage administrator: Svein Tore Jensen
Last updated: 02.09.2019 13:08