Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjonssikkerhet ved UiT

Denne siden er avsluttet, og vil bli fjernet. Ny hovedside finner du på https://uit.no/sikkerhet.

Det forutsettes at alle brukere av IT-ressurser ved universitetet er kjent med retningslinjer og rutiner som omfatter informasjonssikkerhet.

Denne siden inneholder en samlet oversikt over det du som bruker bør kjenne til. Alle brukere skal kjenne til følgende dokumenter:

Styringssystemet for informasjonssikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet  

Andre retningslinjer som er underlagt styringsystemet for informasjonssikkerhet

Hvilke systemer/tjenester kan jeg bruke til hva?

Ulike systemer og tjenester har ulikt "godkjenningsnivå", dvs at i enkelte tjenester og systemer kan du behandle f.eks konfidensiell informasjon, mens du i andre ikke kan det. Dette beror på sikkerhetsnivået i de enkelte tjenestene og systemene, og denne vurderingen er basert på en risiko- og sårbarhetsvurdering. Vi har begynt jobben med å systematisere en oversikt over "godkjenningsnivået" til de ulike systemene og tjenestene. Denne finner du på denne siden.

Databehandler

Skal UiT bruke eller være databehandler? Da må det inngås en databehandleravtale, se denne siden.

Avvik

Har det oppstått et avvik? Da skal det meldes til informasjonssikkerhetsrådgiverne. Mer informasjon finner du på denne siden

Merk: Brukerne har et ansvar for å rapportere sikkerhetsmessige uregelmessigheter til CSIRT.

Les også om Personvern.  

Har du spørsmål vedrørende informasjonssikkerhet ved UiT?

Avdeling for IT v/IT-direktøren har det daglige forvaltningsansvaret for informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhetsrådgiverne skal utøve IT-direktørens myndighet i saker om informasjonssikkerhet, og skal bl.a. være rådgiver for linjeorganisasjonen i spørsmål relatert til informasjonssikkerhet (jf Styringssystemet for informasjonssikkerhet kap. 3).

 

Kontaktinformasjon:

Operativt (IT-sikkerhet):
Senioringeniør Ingeborg Ø. Hellemo
T: 776 44118
E: ingeborg.hellemo@uit.no

Forvaltning (juridiske spørsmål mv.):
Seniorrådgiver Ingvild Stock-Jørgensen
T: 776 46291
E: ingvild.jorgensen@uit.no