Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samarbeid mellom bedrift og informatikkstudenter

Ønsker du å få til et faglig samarbeid med en eller flere informatikkstudenter? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din bedrift, eller en bedriftspresentasjon være løsningen for deg og din bedrift.

  

Hva er et oppgavesamarbeid mellom en bedrift og en student?

En student, faglærer og bedrift løser en oppgave sammen. Dette skal være en faglig relevant oppgave for alle parter der målet er ny kunnskap. For studenten er målet faglig interessante prosjekt i en levende arbeidshverdag. Institutt for informatikk (IFI) er faglig ansvarlig for prosjektet og det skal alltid være en hovedveileder fra IFI.

Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet, men det kan være aktuelt at bedrift stiller med kontorplass, tilgang til datasett, datasystemer og utstyr. Gjennom et samarbeid blir du kjent med både studenten og hans eller hennes kompetanse. Dette kan også være grunnlag for senere rekruttering. 

Master-, Bachelor- eller Prosjektoppgave

Oppgavesamarbeid kan gjennomføres på flere nivå. Vær klar over at varighet, omfang, faglig nivå og fokus varierer mellom ulike oppgaver. En oppgave skal gi ny faglig innsikt innen et gitt fagområde. Konkrete, kortsiktige prosjekter der det er krav om et bestemt prdoukt eller resultat, kan ofte heller egne seg godt som en deltids- eller sommerjobb.

 • Mastergradsoppgave er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig eller toårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 1-2 semester og leveres normalt før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.
 • Prosjektoppgave er ofte en kortere forstudie for en masteroppgave. Prosjektoppgaven går vanligvis over ett semester og har et omfang på 10 - 20 studiepoeng. De fleste studenter tar andre emner samtidig som de skriver prosjektoppgaven. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.
 • Bacheloroppgave er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis i ett semester og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Kan være på 10 eler 20 studiepoeng. Oppgaven er normalt individuell. De fleste studenter tar andre emner samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har mindre omfang og faglig tyngde enn en masteroppgave.


Du vil bli bedt om å spesifisere hvilke fagområder du er interessert i når du fyller ut skjemaet.

Når søker studenter etter oppgaver?

Studenter leter etter oppgaveideer i avgrensede tidsrom gjennom studieåret. Om du legger ut oppgaveteksten på riktig tidspunkt, øker sjansen for å få flere søkere.

Når studenter velger oppgave varierer ut fra hvilket studieprogram de er på:

 • April / Mai: Studenter på 2-årig master informatikk skriver 1-årig oppgave (60 stp) og må finne oppave i april/ mai. Oppgaven starter i midten av august og varer til midten av mai året etter.
  Også de som skriver 1/2-årige prosjektoppgaver (10, 20 stp) og bacheloroppgaver (10, 20 stp) som skal gjennomføres i høstsemester, må finne oppgave i april/ mai. 
 • Oktober / November: Studenter på 5-årig sivilingeniør informatikk skriver 1/2-årig mastergradsoppgave (30 stp) og må finne oppgave i oktober/ november. Oppgaven starter i januar påfølgende år og er ferdig 1. juni. 
  Også de som skriver prosjektoppgaver (10, 20 stp) og bacheloroppgaver (10, 20 stp) som skal gjennomføres i vårsemester, må finne oppgave i oktober/ november. 

Dette kreves av bedriften

 • Sett deg inn i de ulike formene for oppgavesamarbeid og tidsrommet når studentene velger oppgaver. Vi anbefaler minst 12 måneder frist for en oppgaveutlysning.
 • Følg opp studenten og vær tydelig på hva du forventer.
 • Sett av minst 20 timer til ekstern oppfølging i løpet av et halvt år for en masterstudent.
 • Signer godkjenningsskjema / veiledningskontrakt, samt standardavtale for samarbeid før oppgavesamarbeidet starter.
 • For mastergradsoppgaver skal det være en ekstern veileder i tillegg til intern hovedveileder.

 

Slik gjør du

 1. Fyll ut dette skjema og send det til angitt kontaktpunkt.
 2. Vi bistår med å koble på aktuelle fagperson(er) og studenter.
 3. Tematikk, roller og framdrift avklares med student og faglig veileder.

Formulering av oppgave

Fyll ut dette skjemaet der du beskriver oppgaveprosjeketet og målsetningen / forventningen til resultatet av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen bør være konkret nok til å identifisere aktuelle fagpersoner og studenter, men åpen nok til å kunne tilpasses den teori og metode som inngår i det aktuelle fagområdet. Studenten oppfordres til å kontakte fagperson før han eller hun søker prosjektet. Den endelige problemstillingen utvikles i samarbeid mellom bedrift, student og fagperson.

 • Her finner du mer om utforming av oppgavetekst.
 • Her finner du eksempler på gjennomførte og beståtte mastergradsoppgaver | 30 stp master | 60 stp master |fra Institutt for informatikk

Før oppgaven gjennomføres må det inngås en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver, studenten, studentens institutt og faglig veileder ved IFI. Avtalen avklarer eierskap, offentliggjøring og bruk av prosjektresultater. Dersom det inngår spesielle krav til hemmelighold i samarbeidet, dette angis i standardavtalen.

Her finner du standardavtale for samarbeid med ekstern oppdragsgiver.

Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven.

Vanskelighetsgrad

Avstem med student og veileder ved IFI om oppgaven har passende nivå. Det å lage en enkel app eller webside er ikke en masteroppgave for en informatikkstudent, det er en deltidsjobb som studenten kan bruke 20-30 timer på.

Studentmobilisering Nord-Norge 

Dette er en ordning hvor en UiT student kan få dekket reise og oppholdsutgifter i forbindelse med utføring av bedriftsprosjekter, hvor bedriften er lokalisert til Finnmark, Troms eller Nordland.  Ordningen skal bidra til å styrke samarbeid mellom studenter og bedrifter, både for gjensidig kunnskapsoverføring, for oppgaveskriving og i rekrutteringshensyn.  De ulike fylkene har ulike prioriteringer, men som grunnkrav må søker;

 • Være fulltids UiT student
 • Samarbeidsbedrift er være lokalisert til et av fylkene i Nord-Norge
 • Veileder/institutt må godkjenne prosjekt

Informasjon fås ved henvendelse til mette.r.midtgard@uit.no

Det er et FORREGION-prosjekt hos Norges forskningsråd og de enkelte fylkeskommunene.

Andre former for samarbeid

Praksis

I det 5-årige masterstudiet i informatikk er det krav om minimum 6 ukers relevant arbeidspraksis, noe de ofte gjennomfører mot slutten av studiet. Fram til påske er derfor mange studenter på leting etter sommerjobb som kan dekke dette kravet. I tillegg til å være relevant arbeid er det også et krav om at bedriften minimum har 5 ansatte for at den kan godkjennes. Fra august og utover er mange på utkikk etter deltidsjobb de kan kombinere med studiene.

Bedriftspresentasjon

Det er mulig for bedrifter å komme til IFI og møte informatikkstudentene ved å holde bedriftspresentasjon. Dette kan være en generell presentasjon og promotering av bedriften, en workshop, eller man kan fortelle om stillingsutslyninger/ sommerjobb/ internship/ engasjement som studentene kan søke på. Det er vanlig at bedriften spanderer mat på studentene ved slike arrangement. 

Ta kontakt med Tromsøstudentenes Dataforening for å gjøre avtale om bedriftspresentasjon eller workshop. 

Info om studier og faglige enheter på IFI
Page administrator: Jan Fuglesteg
Last updated: 07.02.2019 12:01