About the department

Instituttet er ett av tre institutt ved fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. Instituttet tilbyr studier og forskning innen reiseliv, mediefag, entreprenørskap, innovasjon, kulturfag og fag knyttet til nordområdene.

Instituttet ledes av Bente Haug og har 25 fast ansatte.

[Loading...]


[Loading...]