Welcome to Department of Language and Culture

The new department

The temporary board for the Department of Language and Culture

There are three safety delegates.  Line Nilsen Sandanger (deputy: Hege Olaussen) is safety delegate for the following area: A- and E-wing in Breivika 3. Maud Westendorp  (deputy: Björn Lundquist) is safety delegate for the following area: Teorifagsbygget house 4, 3. and 5. floor (language lab). Åsne Høgetveit (deputy: Emil Hammar) is safety delegate for the following area: Breiviklia.


Management

Instituttleder Dahl, Eystein
Deputy Head of Office/Associate Professor of Scandinavian Literature Nesby, Linda
Professor, engelsk språkvitenskap/nestleder med ansvar for studiesaker Anderssen, Merete

Administration

Head of Office Paulsen, Beathe
Student adviser (French, Russian, German and Norwegian as second language) Barton Holiman, Kirsten Katharina
Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie Guldahl, Kari Torill
Student adviser (Master of Education year 8-13, Scandinavian) Larsen, Trine Lise
studiekonsulent Mathisen, Kari
Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk) Sandanger, Line Nilsen
Studiekonsulent Takamine, Kaori

[Loading...]


Innkallinger og referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content