Management

Leader of the Tromsø study Grimsgaard, Sameline
Professor MD, PhD Njølstad, Inger
Vice dean - Professor Rosenvinge, Jan H
Vice dean of education - Professor Lorem, Geir F
Professor, Vice-dean Research Sollid, Johanna U Ericson

Administration

Faculty director Kvalsvik, Kjetil
Assisterende fakultetsdirektør Nylund, Trond
Head of Section Liljedal, Ståle
Head of section Rydningen, Ann-Sofie
Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering Wærås, Torgunn
Senior Adviser Glad, Trine
Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning Gjerdrum, Eva

[Loading...]


[Loading...]