Welcome to Department of Mathematics and Statistics

About the Department

Realfagbygget
Department Board 2013 - 2017:
   
Head of the department Head of the departmental administration
Trygve Johnsen Helge Johansen
   
Scientific members Deputies
Per Jakobsen Jan Nyquist Roksvold
Sigrunn Holbæk Sørbye
   
Student member:  
Amund Jenssen

[Loading...]


Innkallinger og referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content