ABOUT US

              

             

The Academy of Contemporary Art and Creative Writing,

Grønnegata 1, 9008 Tromsø

The Department of Music, Dance and Drama,

Krognessvn.33, 9006 Tromsø


Management

Fakultetsdirektør Det kunstfaglige fakultet Aagaard, Anne
Dean Faculty of Fine Arts/Arts Management Mælen, Kjell Magne

Administration

Studieadministrative systemer, økonomi og personal Det kunstfaglige fakultet Lillevik, Rita
Førstekonsulent/Økonomi og personal Skoglund, Sonja
Økonomi / personal Det kunstfaglige fakultet Andersen, Nina Kristine

[Loading...]


Innkallinger og referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]