Study programmes in Science and Technology

What about joining one of our research based science programmes supervised by experienced professors? The Faculty of Science and Technology offers English taught study programmes at both Master's level and PhD-studies.


Blog natural sciences - Mariann Forsberg, UiT

Courses

Some of our projects

ARCEx Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ARCEx er et nasjonalt senter som skal gi økt kunnskap om oljeressurser i de nordligste områdene av Arktis og utvikle oljeteknologi som minimaliserer skade på det arktiske miljøet.