Canvas - Nettbasert læring og undervisning

Canvas er en læringsplattform som åpner for integrasjon mellom forskjellige verktøy og vil gi muligheter for varierte undervisningsformer. Vi anbefaler Safari eller Chrome til Canvas. IE støttes ikke 100%


Nettlesere som støttes av Canvas

Nettadresse for innlogging: https://uit.no/canvas

Brukernavn og passord: Ditt brukernavn og passord ved UiT

  • Jeg er ny bruker: Du ma aktivere din brukerkonto ved UiT på https://passord.uit.no
  • Jeg får beskjed om at brukernavn/passord er feil: Gjør brukernavn/passord testene som er beskrevet i denne veiledningen og følg instruksjonene på siden.
  • Jeg har glemt mitt brukernavn/passord: Dette ordner du på https://passord.uit.no

 

Getting started with Canvas - For students

This document provides information and tutorials about the things you need to get started with Canvas as a student. Content: App for students - Email - Language settings - Find your courses - Tutorials - Introduction to Canvas - Assignments and quizzes - Studentweb - Notifications - Feedback
Canvas for studenter

FS and Canvas - For study consultants

Below you will find UiT's user support for data registration in FS for Canvas, and is ment for study consultants and everyone else whose task it is to punch data into FS for Canvas. The Canvas introduction project is in its pilot-phase, and we ask for your patience and understanding regarding the support pages being "fluid" and subject to change as we all move forward, ITA, UTA and all the study consultants included. Content: Publish a course in Canvas
Canvas for studiekonsulenter

Canvas for teachers

This document has what you need to start using Canvas as a teacher at UiT. Content: App for employees - Email - Language settings - Find your courses - Tutorials - Introduction to Canvas - Course for employees - Publish a course in Canvas - Notifications
Canvas for faglig ansatte