Survey of Living Conditions in the Arctic ( SLiCA)

Aktuelt

Hva har studien vist så langt?

Kort oppsummert

  • Ulike metoder har blitt brukt til å rekruttere og invitere deltakere i SLiCA.  (Eliassen BM, Melhus M, Kruse J, Poppel B, Broderstad AR. Design and methods in a survey of living conditions in the Arctic - the SLiCA study. International journal of circumpolar health. 2012;71:17229).

  • En studie fra 2012 viser en sammenheng mellom indikatorer på assimilering og dårlig selvrapportert helse blant grønlendere og urfolkskvinner i Alaska. Ingen slik sammenheng ble funnet blant samer i Norge og urfolksmenn i Alaska (Eliassen BM, Braaten T, Melhus M, Hansen KL, Broderstad AR. Acculturation and self-rated health among Arctic indigenous peoples: a population-based cross sectional study. BMC Public Health 2012, 12:948).

  • Informasjon om selvmordstanker var tilgjengelig i datasettene fra Alaska, Grønland, Sverige og Norge. Selvmordstanker var mest vanlige i Grønland. Sverige rapporterte færrest slike tanker. Stratifiserte analyser viste at forskjellene landene imellom var kun tilstede i de yngste aldersgruppene. Utdanningsnivå forklarte delvis disse forskjellene. (Broderstad AR, Eliassen B-M, Melhus M. Prevalence of self-reported suicidal thoughts in SLiCA. The survey of living conditions in the Arctic (SLiCA). Global Health Action. 2011;4:1-7.)
      

 

 

 


Vedlegg :

PUBLISERTE ARTIKLER FRA PROSJEKTET:

  • Eliassen BM, Melhus M, Kruse J, Poppel B, Broderstad AR. Design and methods in a survey of living conditions in the Arctic - the SLiCA study. International journal of circumpolar health. 2012;71:17229.

  • Eliassen BM, Braaten T, Melhus M, Hansen KL, Broderstad AR. Acculturation and self-rated health among Arctic indigenous peoples: a population-based cross sectional study. BMC Public Health 2012, 12:948

  • Broderstad AR, Eliassen B-M, Melhus M. Prevalence of self-reported suicidal thoughts in SLiCA. The survey of living conditions in the Arctic (SLiCA). Global Health Action. 2011;4:1-7.


Page administrator: Ann Ragnhild Broderstad
Last updated: 16.12.2021 14:26