Survey of Living Conditions in the Arctic ( SLiCA)

For deltakere

  • All materiale innhentet ved intervjue er anonymisert.

  • Dette prosjektet er avsluttet og videre bruk av data vil ikke forekomme.

  • Dersom deltakere likevel ønsker å trekke seg fra studien og få destruert data fra intervju, kan prosjektleder og forsker Ann Ragnhild Broderstad kontaktes. 

Vedlegg :


Page administrator: Ann Ragnhild Broderstad
Last updated: 16.12.2021 14:26