Priser ved UiT Norges arktiske universitet

Nominasjon til UiTs priser

Praktisk informasjon:

Innsending av nominasjoner

Fristen for å nominere kandidater til UiT sine priser er mandag 14. februar 2022. Nominasjon og dokumentasjon som kommer inn etter denne fristen vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Nominasjoner kan sendes inn på en av disse måter:

- Nettskjema https://nettskjema.no/a/228783

- E-post prisnominasjon@uit.no

- Ekstern post: SEFU, Administrasjonsbygget, UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes, 9037 Tromsø

- Internpost: SEFU, Administrasjonsbygget

Krav til nominasjoner

Punkt 2 i statuttene gjelder krav til nominasjonen, format og vedlegg. Skjema for nominasjon ligger med lenke i høyre meny. Nominasjonsskjema på bokmål finnes her. Vedlegg skal være i en fil i pdf-format, 10 sider, inkludert nominasjonsskjema, på norsk eller engelsk.

Saksbehandling

Etter at fristen er gått ut, blir nominasjonene vurdert av priskomiteen. Komiteen vurderer nominasjonene og gir innstilling til universitetsstyret.

  
Page administrator: Paulsen, Steinar Martin
Last updated: 21.06.2022 09:48