Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL)
BLIHEL setter søkelys på forskning knyttet til bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse, samisk kultur i skole, barnehage og lærerutdanning. Bærekraftig utvikling og livsmestring er overordnede og tverrfaglige temaer som skal undervises på tvers av alle fag, både i barnehage, skole og på lærerutdanningene og er forankret i verdigrunnlaget til rammeplanen for barnehagen og grunnskolens læreplan. Vår forskning er særlig rettet inn mot undervisning i bærekraft, livsmestring og folkehelse på alle nivåer i utdanningssektoren. Vår forskning er forankret i samiske verdier siden bærekraft og livsmestring (nordsamisk: birget - å klare seg) er viktige perspektiver i samisk kultur.

NyheterMedlemmer


Assosierte medlemmer fra andre fakulteter


ProsjekterFelles publikasjoner og redaktørledelse

Bergan, V., Ødegaard, E. E. & Boldermo, S. (red.). (2021). Special Issue : Reimagining Early Childhood Education for Social Sustainability in a Future We Want. Sustainability 

Bjørndal, K. E. W. & Bergan, V. (red.).(2020). Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget. 

Bergan, V. & Bjørndal, K. E. W. (red.).(2019). Bærekraft i praksis i barnehagen. Universitetsforlaget. 


Skape rom for folkehelse og livsmestring i en helheltlig lærerutdanning
Bærekraft i praksis i barnehagen
Special issue in Sustainability (MDPI)

Kontakt oss


Bærekraft og livsmestring i en helhetlig lærerutdanning (BLIHEL)


ILP-bygget

kristin.e.bjorndal@uit.no
Logg inn / Login