Fit Futures

en helseundersøkelse

Fit Futures 3 er i gang og vil pågå i hele 2021

Over 676 deltakere har vært med så langt og vi håper at flere vil melde seg på. 

Dersom du bor et annet sted enn i Tromsø kommune, vil vi dekke reiseutgifter, inkludert flyreiser, på billigste måte til og fra undersøkelsen. Hotellovernatting dekkes ved behov.

  • Vi vil i samarbeid med deg finne en dato og et tidspunkt for undersøkelsen som passer for deg.
  • Deltakelse i undersøkelsen honoreres med et gavekort på 500,- kr.
  • Alle som deltar blir med i trekningen av fire gavekort á kr. 5000,- og fem gavekort á kr. 1000,-. Trekningen av gavekortene vil bli foretatt så snart datainnsamlingen i prosjektet er avsluttet i 2021/2022.
  • De som allerede har vært på besøket ved Forskningsposten vil også være med i trekningen av gavekortene.

Resultatet av trekningen vil bli annonsert på våre nettsider. Navn på vinnerne vil ikke bli offentliggjort uten samtykke fra den enkelte. Vinnerne vil bli kontaktet og få tilsendt premien.

 

Slik foregår undersøkelsen:

Du vil motta en SMS fra Nettskjema der du signerer ditt samtykke med bankID. Deretter blir du kontaktet av prosjektkoordinator og settes opp på time.

I forkant av undersøkelsen vil du motta et elektronisk spørreskjema, som du svarer på hjemme.

Undersøkelsen gjennomføres på Forskningsposten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og omfatter flere av de samme undersøkelsene som tidligere.

 

Dette er en noe av det du kan være med på:

  • Mange av de samme undersøkelsene som sist
  • Helkropps-skanning med fordeling av bein-, muskelmasse og fett
  • Gratis tannundersøkelse Undersøkelser med fokus på fertilitet
  • Få svar på noen prøver som er viktige for helsen din, for eksempel blodtrykk, blodprosent og kolesterolnivå

Du kan lese mer om undersøkelsen i brosjyra vår:

Fit Futures 3 brosjyre

Fit Futures i media

Viktigheten av god beinhelse hos unge (KBNN, 17.12.21)

Ny oppsiktsvekkende studie om snus – unge vil likevel ikke slutte (NRK 01.10.21)

Det er dyrt å gå til tannlegen, men har du råd til å la være? (UiT helseblogg oktober 2021)

Deltatt i Fit Futures? Bli med for siste gang nå! (UiT 08.10.21)

Ny forskning på tannhelse viser at unge ikke drar til tannlege trolig fordi det er dyrt (NRK 05.07.21)

Fall i barnefødsler og sædkvalitet (NRK 26.03.21)

Vitamin D mangel hos ungdom (KBNN 25.09.20)

Smerte er mer komplisert enn man har trodd (Sykepleien.no 04.04.20)

Ungdoms helse under lupen (UiT 02.10.18)

Vennene dine påvirker hvordan du føler smerte (Forskning.no 29.05.2018)

Unge mangler kunnskap om sunn livsstil (NRK 03.01.2018)

Unge mangler nødvendig kunnskap om sunn livsstil (Forskning.no 03.01.18)

Hverdagsheltene, tre generasjoner fra Tromsøundersøkelsen (Vimeo 2016)

Datagutter får svakt skjelett (Forskning.no 19.06.2015)

Nytt fokus på ungdomshelse (Nordlys 10.09.2010)

Kartlegger ungdommers helse (TV2 27.11.2010)

Mange unge bærer gule stafylokokker (Forskning.no 09.02.2012)

Prosjekter i Fit Futures 3
 

For forskere

Fit Futures er en befolkningsbasert helseundersøkelse organisert ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske universitet.

Fit Futures 1 ble gjennomført skoleåret 2010-11 da deltakerne gikk første året på videregående og var fra 15 til 18 år. Fit Futures 2 ble gjennomført to år senere, skoleåret 2012-13, hvor alle tidligere deltakere ble invitert på nytt.

Totalt 16 delprosjekter deltar i den tredje datainnsamlingen i Fit Futures 3.

Fit Futures 1, 2, og 3Testing av smerteterskel i Fit Futures
Testing av smerteterskel i Fit Futures Foto: Jan Fredrik Frantzen

 

Forskning

Hva forskes det på

 

Publikasjoner og avhandlinger

Kontakt


Personvern og sikkerhet

Deltakelse er frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å oppgi grunn. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte oss ved prosjektadministrasjonen for Fit Futures.

Alle som jobber i undersøkelsen, har lovpålagt taushetsplikt. Opplysningene som samles inn, vil bare bli brukt til godkjente forskningsformål. Navn og personnummer vil bli fjernet og erstattet med en kode. Den enkelte forsker får ikke tilgang til opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Databehandlingsansvarlig er UiT Norges arktiske universitet. Fit Futures 1 og 2 har konsesjon fra Datatilsynet og fikk tilrådning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge.

Fit Futures 3 vil bli meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og forskningsdata vil behandles og oppbevares etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Deltakere er forsikret gjennom Norsk Pasientskadeerstatningsordning.

Styringsgruppa


Fit Futures – en helseundersøkelse


92212891
fitfutures@uit.no

I media:Logg inn / Login