Den tredje Tromsøundersøkelsen


Den tredje Tromsøundersøkelsen (Tromsø3) ble gjennomført i 1986-87 og omfattet menn i alderen 20-61 år (født i 1925-1966) og kvinner i alderen 20-56 år (født i 1930-1966), et 10 % tilfeldig utvalg av personer i alderen 12-19 år (født i 1967-1974) samt familien (ektefeller og barn) til personer som var inkludert i Familieintervensjonsprosjektet som ble etablert etter undersøkelsen i 1979-80.

Smilende mann holder i sykkelen sin. Foto
Den tredje Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 1986-1987. Foto: Marius Fiskum

Undersøkelsesmetoder og målinger
Med invitasjonsbrevet fulgte det et kort spørreskjema 1. Det inkluderte spørsmål om bl.a. diagnostisert hjerte-karsykdom eller diabetes, symptomer på hjerte-karsykdom, røykevaner, bruk av salt mat og foretrukket fett-type, kaffeforbruk samt fysisk aktivitet i arbeid og fritid. Dette spørreskjemaet lignet på det som hadde vært brukt i de to tidligere undersøkelsene. Det ble foretatt måling av høyde, vekt og blodtrykk og det ble tatt en blodprøve for å måle serum total kolesterol, HDL kolesterol, triglyserider og gamma-glutamyltransferase (gamma-GT). Det ble også tatt et enkelt (en-avlednings) EKG. Personer som kom til undersøkelsen fikk utdelt et nytt spørreskjema som de skulle fylle ut og sende tilbake med posten.


Hva fant vi?
Tromsø3 bekreftet at det var kokekaffe som økte serum kolesterol. Undersøkelsen var også utgangspunkt for et klinisk forsøk blant 156 kvinner og menn med mildt forhøyet blodtrykk der man påviste at et tilskudd av fiskeoljer reduserte blodtrykket. Studien ble publisert i New England Journal of Medicine.

Vi fant også at personer som utviklet hjerteinfarkt hadde høyere homocystein nivåer enn friske personer, men senere studier (NORVIT-studien) har vist at sammenhengen neppe er kausal.

Deltagere
I alt deltok 10 963 menn og 10 863 kvinner i studien, 75 % av de innkalte.
Deltagelse i Tromsø3, 1986-87

Alder Inviterte menn Inviterte kvinner Møtte menn Møtte kvinner % menn % kvinner
12-14 219 242 181 195 82,6 80,6
15-19 522 524 368 390 70,5 74,4
20-24 2076 2102 1160 1303 55,9 62,0
25-29 2211 2194 1318 1572 59,6 71,6
30-34 2327 2367 1583 1848 68,0 78,1
35-39 2261 1987 1710 1681 75,6 84,6
40-44 1893 1722 1485 1526 78,4 88,6
45-49 1318 1177 1076 1059 81,6 90,0
50-54 1048 961 892 874 85,1 90,9
55-59 990 427 836 381 84,4 89,2
60-64 416 36 354 30 85,1 83,3
65-67 0 6 0 4 0 66,7
Totalt  15281 13745 10963 10863 71,8 79,0


Hvis man ikke regner med inviterte som var midlertidig fraværende, hadde flyttet eller døde før undersøkelsen, møtte 78% av mennene og 85 % av kvinnene opp.