Den femte Tromsøundersøkelsen


Den femte Tromsøundersøkelsen (Tromsø5) ble gjennomført i 2001. I alt deltok 8130 menn og kvinner i alderen 30 - 89 år. To grupper personer ble invitert. Den største gruppen av innkalte besto av 6961 menn og kvinner som var alle personene i Tromsø kommune som hadde deltatt ved spesialundersøkelsen som var en del av Tromsø4 ("Tromsøundersøkelsesutvalget"). En noen mindre gruppe på 3363 menn og kvinner besto av personer som Folkehelseinstituttet (FHI) ønsket å undersøke som en del av sin landsomfattende helseundersøkelse av personer i aldergruppene 30, 40, 45, 60 eller 75 år ("FHI utvalget").

Smilende mann og kvinne som holder rundt hverandre. Foto
Den femte Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 2001. Foto: Marius Fiskum

Undersøkelsesmetoder og målinger
Med invitasjonsbrevet fulgte det et spørreskjema på 3 sider. Spørreskjemaet var noe ulikt for personer under 70 år og for personer 70 år og eldre. Spørreskjemaet inkluderte spørsmål om bl.a. generell helsetilstand, egne sykdommer og sykdommer i familien, muskel-smerter og psykiske plager, bruk av helsevesenet, kosthold og alkoholbruk, passiv røyking og egne røykevaner, fysisk aktivitet i fritiden, utdanningsnivå og bruk av medisin. Personer som kom til undersøkelsen fikk utdelt et nytt spørreskjema som de skulle fylle ut og sende tilbake med posten.

Alle som møtte, gjennomgikk bare en relativt enkel undersøkelse bestående av måling av høyde, vekt, midje og hofteomkrets, samt blodtrykk og det ble tatt en blodprøve for å måle serum total kolesterol, HDL kolesterol, triglyserider og glukose.

De av Tromsøundersøkelsesutvalget som møtte, 89 % av de inviterte, fikk invitasjon til en langt mer omfattende undersøkelse (spesialundersøkelsen) på samme måte som i Tromsø4.


Deltagelse i Tromsø5, 2001

Alder Inviterte menn Inviterte kvinner Møtte menn Møtte kvinner % menn % kvinner
30-34 628 654 237 348 37,7 53,2
35-39 55 87 46 75 83,6 86,2
40-44 533 559 315 389 59,1 69,6
45-49 473 520 299 373 63,2 71,7
50-54 160 96 144 92 90,0 95,8
55-59 232 674 219 630 94,4 93,5
60-64 744 916 657 827 88,3 90,3
65-69 637 687 591 636 92,8 92,6
70-74 542 683 495 604 91,3 88,4
75-79 470 627 390 495 83,0 78,9
80-84 156 202 114 145 73,1 71,8
85-89 6 8 4 5 66,7 62,5
90+ 0 4 0 0 0 0
Totalt  4636 5717 3511 4619 75,7 80,8

Tallene for inviterte inkluderer 29 personer som møtte uten innkalling.

Responsraten blant personer som hadde tatt del i spesialundersøkelsen i Tromsø4 (Tromsøundersøkelsesutvalget) var meget høy, 89 %, mens det var lavere blant personer i SHUS-utvalget, 57 %, og særlig lav blant 30 år gamle menn (38 %).