Den sjette Tromsøundersøkelsen


Den sjette Tromsøundersøkelsen (Tromsø6) ble gjennomført i 2007-08. I alt deltok 12984 menn og kvinner i alderen 30-87 år. De inviterte kom fra fire ulike grupper: De som deltok ved 2. besøk Tromsø4, et 10 % tilfeldig utvalg av personer i alderen 30-39 år, alle som var 40-42 år eller 60-87 år og et 40 % tilfeldig utvalg av personer som var 43-59 år. I alt møtte 12984 eller 65,7 % av de inviterte.

Smilende kvinne med hav i bakgrunnen. Foto
Den sjette Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 2007-2008. Foto: Marius Fiskum

Undersøkelsesmetoder og målinger
Alle de inviterte personene fikk en informasjonsbrosjyre Med innkallingen fulgte det et spørreskjema på 4 sider. Spørreskjemaet inkluderte spørsmål om bl.a. generell helsetilstand, egne sykdommer og sykdommer i familien, muskel-smerter og psykiske plager, bruk av helsevesenet, kosthold og alkoholbruk, passiv røyking og egne røykevaner, fysisk aktivitet i fritiden, utdanningsnivå og bruk av medisin. Personer som kom til undersøkelsen fikk utdelt et meget omfattende nytt spørreskjema som de skulle fylle ut og sende tilbake med posten. Mange fylte det ut før de forlot undersøkelsen.

Alle som møtte, gjennomgikk bare en relativt enkel undersøkelse bestående av måling av høyde, vekt, midje og hofteomkrets, samt blodtrykk og det ble tatt en blodprøve for å måle serum total kolesterol, HDL kolesterol, triglyserider og glukose.

Alle som fremdeles levde i Tromsø og som hadde tatt del i spesialundersøkelsen i Tromsø4, alle i alderen 50-62 år og 75-84 år samt et 20 % utvalg av personer i alderen 63-74 år ble invitert til å ta del i en mer omfattende undersøkelse (spesialundersøkelsen) på samme måte som i Tromsø4 og Tromsø5. 

Deltagelse i Tromsø6, 2007-08

Alder Inviterte menn Inviterte kvinner Møtte menn Møtte kvinner % menn % kvinner
30-34 242 257 90 130 37,2 50,6
35-39 302 284 122 167 40,4 58,8
40-44 2036 2047 1075 1292 52,8 63,1
45-49 952 922 588 621 61,8 67,4
50-54 855 905 534 666 62,5 73,6
55-59 847 800 613 623 72,4 77,9
60-64 1634 1581 1165 1281 71,3 81,0
65-69 1068 1054 830 827 77,7 78,5
70-74 691 745 516 549 74,7 73,7
75-79 506 711 325 439 64,2 61,7
80-84 372 604 162 261 43,5 43,2
85-87 120 227 34 74 28,3 32,6
Totalt   9625 10137 6054 6930 62,9 68,4Responsraten blant personer som hadde tatt del i spesialundersøkelsen i Tromsø4 (Tromsøundersøkelsesutvalget) var høy, 74 % av 5759 personer, mens det var lavere (62 %) i de andre gruppene av inviterte.