Den sjuende Tromsøundersøkelsen


Den sjuende Tromsøundersøkelsen (Tromsø7) ble gjennomført i 2015-16. I alt ble 32 591 personer fra 40 år og oppover invitert. Totalt 21 083 menn og kvinner i alderen 40-99 år møtte, det vil si 65% av de inviterte. Tabellen under vise oppmøte fordelt på 10 års aldersgrupper.

3 personer på tur i skogen. Foto
Den sjuende Tromsøundersøkelsen ble gjennomført i 2015-2016.  Foto: Marius Fiskum

Spørreskjema, målinger og kliniske undersøkelser

Alle fra 40 år og oppover i Tromsø kommune ble tilsendt invitasjon med en omfattende informasjonsbrosjyre, i posten. Med invitasjonen fulgte det også et 4 siders spørreskjema (Q1) samt brukernavn og passord til digital utfylling for de som ønsket det i stedet for papir. Ved innlogging kom man inn i en spørreskjemaportal hvor det også var to andre spørreskjemaer, et omfattende spørreskjema 2 (Q2) (forenklet versjon finner du her) og et kroppskart med spørsmål om smerte, tretthet og utmattelse. Ved oppmøte fikk deltakerne også utdelt et omfattende spørreskjema om kosthold som de skulle fylle ut og sende tilbake med posten. Mange fylte det ut før de forlot undersøkelsen. De som trengte eller ønsket assistanse til å fylle ut de digitale spørreskjemaene fikk det på undersøkelsen, dette ble det informert om i invitasjonen og gjennom media underveis i undersøkelsen.

Hovedundersøkelsen (Del 1) 

Alle som møtte, gjennomgikk en hovedundersøkelse (Del 1) bestående av målinger av høyde og vekt, midje og hofteomkrets, oksygenmetning i blodet, puls og blodtrykk samt blodprøver for måling av blant annet total kolesterol, HDL kolesterol, HbA1c, kreatinin og glukose. På utvalg ble det også samlet inn spyttprøver og stafprøver fra nese og hals. I tillegg ble det gjennomført en klinisk undersøkelse av smertefølsomhet av alle og en klinisk tannundersøkelse, på et utvalg (3800).

Spesialundersøkelsen (Del 2)

Et utvalg på vel 13 000 personer (tilfeldig utvalg med et lite ekstra utvalg av tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen, i tillegg) ble invitert tilbake for en mer omfattende spesialundersøkelse (Del 2) på samme måte som Tromsø4, Tromsø5 og Tromsø6. Disse fikk også utlevert utstyr til å samle inn 3-dagers urin og avføringsprøver. På spesialundersøkelsen ble det tatt ytterligere blodprøver, inkludert prøve til RNA analyser. Utover dette ble det gjort ulike kliniske undersøkelser; EKG, ultralyd av halspulsåre og hjertet, øyeundersøkelser, måling av lungefunksjon og opptak av hjerte, lunge -og halslyder, måling av beintetthet, tester av fysisk og kognitiv funksjonsevne samt objektiv måling av fysisk aktivitetsnivå. Noen deltakere gjennomgikk alle undersøkelsene, mens de fleste var med på utvalgte undersøkelser.  

Deltagelse i Tromsø7, 2015-16

Alder Inviterte menn Inviterte kvinner Møtte menn Møtte kvinner % menn % kvinner
40-44 2796 2572 1473 1678 52,7 65,2
45-49 2766 2623 1581 1700 57,2 64,8
50-54 2298 2439 1434 1705 62,4 69,9
55-59 2029 2095 1356 1540 66,8 73,5
60-64 1901 1911 1320 1420 69,4 74,3
65-69 1642 1675 1182 1257 72,0 75,0
70-74 1195 1194 852 857 71,3 71,8
75-79 702 807 463 504 66,0 62,5
80-84 426 553 251 268 58,9 48,5
85-89 213 428 74 121 34,7 28,3
90-94 76 185 21 20 27,6 10,8
95-104 8 57 2 4 25,0 7,0
Totalt   16052 16539 10009 11074 62,4 67,0