Familieintervensjonsprosjektet


Familieintervensjonsprosjektet ble gjennomført etter Tromsø 2. Man identifiserte 1,373 menn i alderen 30-55 år. Disse mennene antok man hadde høy risiko for å utvikle hjerte-karsykdom fordi de hadde høy serum kolesterol og/eller lav relativ HDL (HDL-kolesterol/total kolesterol-ratio).

Formålet med prosjektet var å undersøke om en moderat intervensjon ovenfor hele familien ville redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom blant menn med høy risiko. Det ble intervenert ovenfor en gruppe personer bestående av 673 menn og deres familier. Intervensjon besto bl.a. i hjemmebesøk der det ble informert om kosthold, fysisk aktivitet og røyking. De resterende mennene og deres familier var kontroll-gruppen. Resultatene ved oppfølging syv år senere (i 1986-87) tyder på at intervensjonen hadde hatt effekt både på mennene og deres ektefeller idet bl.a. deres kolesterol-nivå hadde falt.

Publikasjoner fra Familie-intervenvensjonsprosjektet
Synnøve Fønnebø Knutsen. The Tromsø survey: The family intervention study. Tromsø: ISM Skriftserie Nr. 17. Universitetet i Tromsø, 1990. Dr.med.avhandling

Knutsen SF, Knutsen R. The Tromsø Heart Study: family approach to intervention on CHD. Feasibility of risk factor reduction in high-risk persons--project description. Scand J Soc Med 1989; 17: 109-19.

Knutsen SF, Knutsen R. Wives of coronary high-risk men--are they also at higher risk? The Tromsø Heart Study. J Intern Med 1990; 228: 333-7.

Knutsen SF, Knutsen R. The Tromsø Survey: the Family Intervention study--the effect of intervention on some coronary risk factors and dietary habits, a 6-year follow-up. Prev Med 1991; 20: 197-212.