Påmelding til avslutningsseremoni for avgangsstudenter ved UiT campus Alta. Husk også å melde på antall ledsagere/familie som du vil ha med deg. Dette kan gjøres i påmeldingsskjemaet under studium (enhet)/tilhørighet» eller på e-post til rune.sundelin@uit.no innen 27. mai 2019. / Registration for closing ceremony for graduates at UiT campus Alta. Also remember to report the number of companions / family you want with you. This can be done in the registration form under study (unit) / affiliation ”or by e-mail to rune.sundelin@uit.no by May 27, 2019.


Tittel Avslutningsseremoni for avgangsstudenter ved UiT i Alta / Closing ceremony for graduates at UiT i Alta
Antall gjester, ledsagere / Number of guests, companions: 0 1 2 3 4