Felt med stjerne * er obligatoriske
For å kunne registrere ditt ønske om å besøke Skolelaboratoriet, er UiT ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi avhengig av at du oppgir ditt/ansvarlig lærers navn, samt hvilken skole og klassetrinn det gjelder. Vi spør om klassetrinn fordi det hjelper oss til å tilpasse opplegget best mulig for elevene som besøker oss. Vi trenger også å vite hvor mange elever som kommer til oss.
Jeg samtykker til at kontaktinformasjon angående påmeldingen blir lagret i ett år fra dagen påmeldingen sendes inn: Yes
Jeg samtykker til at eposten som er registrert I påmeldingen blir brukt til å sende ut informasjon om kurs, nye aktiviteter og arrangementer i regi av Skolelaboratoriet, ca 4-6 ganger i året: Yes
Send mail til skolelaboratoriet@uit.no om du vil slettes fra maillisten.